Pilulka Auto

Dolgit krém dermální krém 1 x 150 g

Dolgit krém drm.crm.1x150g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Dolgit crm.1x100g/5g Dolgit crm.1x50g/2.5g

Cena: 201 Kč Skladem 1-5 ks

Dolgit krém dermální krém 1 x 150 g si přes nás též můžete rezervovat v 22 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Dolgit krém dermální krém 1 x 150 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 8/12

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 19:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Dolgit krém drm.crm.1x150g

Přináší úlevu od bolesti pohybového ústrojí. Vhodný po úrazech, u akutních či chronických obtíží. Léčba otoků i zánětů.

DOLGIT KRÉM

(Ibuprofenum)

krém

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DOLGIT KRÉM musíte užívat pečlivě 

podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším používání s lékařem či 

s lékárníkem, bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je DOLGIT KRÉM a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DOLGIT KRÉM užívat

3. Jak se DOLGIT KRÉM užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak DOLGIT KRÉM uchovávat

6. Další informace

1. CO JE DOLGIT KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. 

Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a 

namožení svalu, při sportu nebo při nehodách.

Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých 

chorobných stavů pohybového ústrojí, tj. zánětlivých revmatických onemocnění kloubů, onemocnění 

páteře, otoků nebo zánětů měkkých tkání přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach, 

šlachových pochev, vazů a kloubních pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu 

(lumbagu) a při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artróza).

Přípravek je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K jeho účinku dochází již za půl hodiny 

po nanesení krému.

Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. Při kombinované léčbě 

tabletami a krémem se vždy poraďte s lékařem.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLGIT KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte DOLGIT KRÉM

- jestliže jste přecitlivělý(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku DOLGIT KRÉM

či na jiné protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika), což se v minulosti projevilo záchvaty 

astmatu, kopřivkou nebo rýmou.

DOLGIT KRÉM nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění) ani 

na sliznice.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOLGIT KRÉM je zapotřebí

Současně s přípravkem DOLGIT KRÉM nepoužívejte na stejná místa jiné masti.

DOLGIT KRÉM není vhodný pro léčení dětí a mladistvých do 14 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem 

nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání 

přípravku DOLGIT KRÉM s jinými léky se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Během těhotenství lze DOLGIT KRÉM použít pouze na doporučení lékaře. V prvních šesti měsících

těhotenství se doporučuje nepoužívat přípravek dlouhodobě a na velké plochy kůže. V posledních třech 

měsících těhotenství se přípravek nemá používat.

Při kojení lze DOLGIT KRÉM užívat krátkodobě v opodstatněných indikacích. O případném užívání 

musí vždy rozhodnout lékař. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek DOLGIT KRÉM nemá nepříznivý vliv na činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou 

koordinaci a rychlé rozhodování.

Důležité informace o některých složkách přípravku DOLGIT KRÉM

DOLGIT KRÉM obsahuje sodnou sůl methylparabenu, který může způsobit alergické reakce 

(pravděpodobně zpožděné), a propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže

3. JAK SE POUŽÍVÁ DOLGIT KRÉM

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů příbalové informace či lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se 3 až 4krát denně v časových odstupech 3 až 4 hodiny na 

postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a pečlivě se vetře. Průnik krému přes kůži může být 

podpořen použitím okluzivního obvazu.

Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. DOLGIT KRÉM má být 

aplikován pod katodu. U revmatických onemocnění délku léčby určuje lékař, většinou postačují 23 

týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny.

Po nanesení přípravku DOLGIT KRÉM na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se krém 

nenanášel na ruce).

Jestliže jste použil(a) více přípravku DOLGIT KRÉM, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít DOLGIT KRÉM

Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař nebo které jsou uvedeny v této příbalové informaci.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i DOLGIT KRÉM nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

DOLGIT KRÉM je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může méně často (výskyt u 1 

až 10 z 1000 léčených osob) dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může 

projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků.

Ve velmi vzácných případech (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených osob) může dojít k rozvoji reakce 

z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením průdušek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

5. JAK DOLGIT KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, přípravek nepoužívejte déle než 12 

týdnů po prvním otevření tuby.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co DOLGIT KRÉM obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum. 100 g krému obsahuje 5 g ibuprofenu v emulzi typu olej ve vodě.

 

Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly, glycerol-monostearát, makrogol-30-stearát, 

makrogol-100-stearát, propylenglykol, sodná sůl methylparabenu, čištěná voda, xanthanová klovatina, 

levandulová silice, silice květu citroníku pomerančového hořkého.

Jak DOLGIT KRÉM vypadá a co obsahuje toto balení

DOLGIT KRÉM je homogenní bílý až krémově zbarvený měkký krém.

DOLGIT KRÉM je dodáván v baleních po 50 g, 100 g nebo 150 g. 

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce

Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin/Bonn, Německo

Výhradní distributor pro ČR

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, ČR

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

8.6.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4028352000383
SUKL: 0125266
Značka: DOLGIT
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Krém
Dodavatel na trh: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: bolest kloubů a svalů, šlachy, klouby, kosti
Výrobce: Dolorgiet Pharmaceuticals, Sankt Augustin

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 19:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím