Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 120 Kč 108 Kč K dispozici 28.10.2016

Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

MUCOSOLVAN pro dospělé

 

Sirup

 

Ambroxoli hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte MUCOSOLVAN pro dospělé užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 

-  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí během 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.

 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1.         Co je MUCOSOLVAN pro dospělé a k čemu se používá

 

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN pro dospělé užívat

 

3.         Jak se MUCOSOLVAN pro dospělé užívá

 

4.         Možné nežádoucí účinky

 

5          Jak MUCOSOLVAN pro dospělé uchovávat

 

6.         Další informace

 

1.       CO JE MUCOSOLVAN pro dospělé A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.

 

Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s lékařem.

 

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -  suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu.

 

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

 

Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé je určen především pro dospělé, mohou ho však užívat i mladiství a děti.

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOSOLVAN pro dospělé UŽÍVAT

 

Neužívejte MUCOSOLVAN pro dospělé

 

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol‑hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku

 

-        jestliže trpíte vrozeným onemocněním, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky tohoto přípravku (viz také bod „Důležité informace o některých složkách přípravku „MUCOSOLVAN pro dospělé“).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé je zapotřebí

 

-        pokud trpíte poškozením funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater, poraďte se před užitím přípravku se svým lékařem.

 

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens‑Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol‑hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxol‑hydrochloridem.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Podávání přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za žádoucí účinek.

 

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

 

Těhotenství a kojení

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

 

Jelikož je ambroxol‑hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly kojící matky.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé

 

Než začnete přípravek užívat, sdělte, prosím, svému lékaři, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

 

5 ml přípravku obsahuje 1,225 mg sorbitolu, což představuje 4,9 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce (20 ml). Pokud trpíte nesnášenlivostí fruktózy, nesmíte tento přípravek užívat. Sorbitol může mít také mírný laxativní (projímavý) účinek.

 

MUCOSOLVAN pro dospělé je vhodný i pro diabetiky.

 

3.       JAK SE MUCOSOLVAN pro dospělé UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Jestliže není lékařem určeno jinak, je obvyklé dávkování přípravku:

 

Dospělí a mladiství nad 12 let: 10 ml 2x denně

 

Na doporučení lékaře je možno MUCOSOLVAN pro dospělé, sirup 30 mg/5 ml, podat i dětem do 12 let. V tom případě je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění:

 

Děti 6 ‑ 12 let:                          5 ml 2 - 3x denně

 

Děti 2 ‑ 5 let:                            2,5 ml 3x denně

 

Děti 1‑ 2 roky:                         2,5 ml 2x denně

 

Tyto dvojnásobné dávky oproti doporučovaným léčebným dávkám přípravku jsou vhodné pro úvodní dávkování v počáteční akutní fázi onemocnění, poté mohou být sníženy na polovinu. Dávkování určí lékař na základě závažnosti onemocnění. Již od počátku léčby je možno podávat i dávky poloviční.

 

K odměření příslušných dávek slouží přiložená odměrka.

 

Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé lze užívat s jídlem i bez jídla.

 

Při podávání dětem také můžete použít sirup MUCOSOLVAN junior o síle 15 mg/5 ml.

 

Pokud Vám nevyhovuje léková forma sirup, můžete použít MUCOSOLVAN roztok, MUCOSOLVAN tablety nebo MUCOSOLVAN long effect – tobolky s prodlouženým uvolňováním.

 

Délka léčby přípravkem Mucosolvan pro dospělé je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře.

 

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

 

Dlouhodobé užívání přípravku Mucosolvan pro dospělé u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, než jste měl(a)

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti:

 

Velmi časté:     více než u 1 z 10 léčených pacientů

 

Časté:               více než u 1 ze 100 léčených pacientů a méně než u 1 z 10 léčených pacientů

 

Méně časté:      více než u 1 z 1 000 léčených pacientů a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů

 

Vzácné:           více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů

 

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů

 

Není známo:    z dostupných údajů nelze určit

 

Poruchy nervového systému

 

časté:               poruchy chuti

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

časté:               snížená citlivost v hrdle

 

Gastrointestinální poruchy

 

časté:               pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka

 

méně časté:      průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolesti břicha

 

není známo:     sucho v hrdle

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

vzácné:                        vyrážka, kopřivka

 

není známo:     angioedém (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním),  svědění

 

Poruchy imunitního systému

 

není známo:     přecitlivělost, anafylaktické reakce (rychle postupující život ohrožující alergické reakce) včetně anafylaktického šoku (náhlá, těžká, někdy smrtelná alergická reakce, charakterizovaná potížemi s dýcháním, oběhovým selháním a náhlým otokem).

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK MUCOSOLVAN pro dospělé UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

MUCOSOLVAN pro dospělé, sirup, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Co MUCOSOLVAN pro dospělé obsahuje

 

-        Léčivou látkou je ambroxol‑hydrochlorid 30 mg v 5 ml sirupu.

 

-        Pomocnými látkami jsou hyetelosa, draselná sůl acesulfamu, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, kyselina benzoová, jahodové aroma, vanilkové aroma, čištěná voda

 

Jak MUCOSOLVAN pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení

 

Sirup – čirý až téměř bezbarvý roztok, ovocné vůně.

 

Velikost balení: 100 ml. Součástí balení je i přiložená odměrka.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

 

Ingelheim am Rhein, Německo

 

Výrobce

 

Delpharm Reims, Reims, Francie

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 

25.7.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8590347000686
SUKL: 0104694
Značka: Mucosolvan
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: Boehringer Ingelheim
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: dýchací cesty, vlhký kašel a špatné odkašlávání
Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM, SPOL. S R.O., PRAHA

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím