Neo-Bronchol 20 x 15 mg

Neo-Bronchol loz.20x15mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 127 Kč K dispozici 27.10.2016

Neo-Bronchol 20 x 15 mg si přes nás též můžete rezervovat v 17 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Neo-Bronchol 20 x 15 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Neo-Bronchol loz.20x15mg

Úleva při kašli. Pomáhá při vykašlávání. Účinná látka rozpouští hlen a podporuje jeho vykašlávání.

 

NEO-BRONCHOL 

pastilky 

ambroxoli hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však NEO-BRONCHOL musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit 

s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovy.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

3. Jak se NEO-BRONCHOL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

6. Další informace

1. Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocnění dýchacího ústrojí 

doprovázených viskózním hlenem (usnadňuje vykašlávání).

Indikace:

Mukolytická léčba akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených 

viskózním hlenem. Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě 

akutních onemocnění průdušek a plic, která jsou doprovázena viskózním hlenem.Po poradě 

s lékařem je možné přípravek NEO-BRONCHOL užívat k léčbě chronických onemocnění 

průdušek a plic doprovázených viskózním hlenem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

Neužívejte NEO-BRONCHOL 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxoli hydrochloridum nebo na kteroukoli další 

složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEO-BRONCHOL je zapotřebí

Velmi vzácně byl v časové spojitosti s užíváním ambroxoli hydrochloridum zaznamenán 

vznik kožních reakcí jako jsou Stevens-Johnsononův syndrom a Lyellův syndrom.2/5

V případě, že zaznamenáte vznik změn na kůži nebo sliznicích, musíte okamžitě kontaktovat 

svého lékaře a přerušit užívání přípravku NEO-BRONCHOL. 

Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo vážným onemocněním jater

Jestliže trpíte sníženou funkcí ledvin, nebo vážným onemocněním jater, musíte NEOBRONCHOL užívat s obzvláštní opatrností (např. delší intervaly mezi jednotlivými dávkami 

nebo nižší dávky). (viz bod 3.) Vážně snížená funkce ledvin může mít za následek kumulaci 

metabolitů ambroxolu, které se tvoří v játrech.

Při zhoršené bronchomotorické odpovědi a velkém množství sekretu (např. při vzácném 

maligním ciliárním syndromu), musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře 

z důvodu možné retence(zadržování) sekretu.

Děti

NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. 

Pro malé děti jsou k dispozici další lékové formy jako sirup a kapky, které obsahují nižší 

koncentraci léčivé látky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle může 

díky potlačení reflexu kašle dojít k nebezpečnému zadržování sekretu(hlenu). Současně se 

proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Pastilky NEO-BRONCHOL byste měli užívat po jídle, tak že je necháte rozpustit v ústech. 

Účinek neo-broncholu posílíte konzumací tekutin. 

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici dostačující údaje při použití ambroxolu u těhotných žen. Během 

těhotenství může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem a to pouze po 

pečlivém zvážení poměru rizika ku přínosu.

U zvířat léčivá látka přechází do mateřského mléka. Protože s užíváním neo-broncholu u lidí 

během kojení není dostatek zkušeností, může být užíván pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádná zvláštní opatření nemusí být zvažována.

Důležité informace o některých složkách přípravku NEO-BRONCHOL

NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol. Víte-li, že trpíte intolerancí cukrů, užívejte NEOBRONCHOL pouze po konzultaci s lékařem.3/5

Poznámka pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny z 70 % roztoku sorbitolu 

nekrystalizujícího, (ekvivalentní přibližně 0,08 sacharidových jednotek) 

3. Jak se NEO-BRONCHOL užívá

Vždy užívejte NEO-BRONCHOL přesně podle rady vašeho lékaře.V případě pochybností 

byste vždy měli dávkování konzultovat se svým lékařem.

Obvyklé dávkování je:

Pastilky se rozpouštějí v ústech.

Děti od 6ti do 12ti let:

Obvykle 1 pastilka 2-3krát denně (odpovídá 15 mg ambroxol hydrochloridu 2-3krát denně) .

Dospělí a děti nad 12 let:

Obvykle 2 pastilky 3krát denně první 2-3 dny (odpovídá 90 mg ambroxol hydrochloridu), 

potom 2 pastilky 2krát denně (odpovídá 60 mg ambroxol hydrochloridu).

Dospělí:

Zvýšení účinnosti je případně možné při dávkách 60 mg ambroxol hydrochloridu 2krát denně 

(odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol hydrochloridu).

Jestliže jste užil/a více přípravku NEO-BRONCHOL než jste měl/a

Nebyly pozorovány žádné příznaky intoxikace při předávkování ambroxolem. Může se 

objevit přechodná nervozita a průjem.

V případě náhodného nebo úmyslného předávkování, se mohou vyskytnout zvýšená salivace 

(slinění), říhání, zvracení a hypotenze (zvýšený krevní tlak).

Kontaktujte svého lékaře. Okamžitá opatření jako je navození zvracení a výplach žaludku 

nejsou všeobecně indikována a měla by být použita jen v případech extrémního předávkování. 

Doporučená je léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek NEO-BRONCHOL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek NEO-BRONCHOL

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka.

Jestliže se příznaky vašeho akutního nebo chronického onemocnění průdušek a plic zhorší, 

anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky4/5

Podobně jako všechny léky, může mít i NEO-BRONCHOL nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou posuzovány dle frekvence výskytu:

Velmi často více než 1 z 10 pacientů

Často méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů

Méně často méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

Vzácně méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

Velmi vzácně méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů

Nežádoucí účinky

Celkové potíže:

méně často: reakce z přecitlivosti (např. kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost a svědění) 

horečka. 

velmi vzácně: anafylaktické (vážné alergické) reakce až šok.

Poruchy zažívacího ústrojí:

méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení.

Protiopatření

Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte NEO-BRONCHOL užívat.

Pokud se kterýkoli z nažádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Neužívejte NEO-BRONCHOL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na 

blistrovém obalu. Datum expirace (použitelnosti) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

NEO-BRONCHOL uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek 

chráněn před světlem.

Léčivé přípravky nesmí být vhazovány do odpadních vod nebo do domácího odpadu. 

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co NEO-BRONCHOL obsahuje:

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, sorbitolový složený roztok, arabská 

klovatina, silice máty peprné, blahovičníková silice, dihydrát sodné soli sacharinu, tekutý 

parafin.5/5

Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje balení

Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu.

Originální balení obsahuje 20 pastilek v blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH

122 74 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1.4. 2009

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4008617165019
SUKL: 0085949
Značka: Neo-bronchol
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Pastilky
Dodavatel na trh: Bayer
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení, vlhký kašel a špatné odkašlávání
Výrobce: DIVAPHARMA GMBH, BERLIN

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím