Pilulka Auto

Sinecod perorální sirup 1 x 200 ml/ 300 mg

Sinecod por.sir.1x200ml/300mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 125 Kč Skladem > 5 ks

Sinecod perorální sirup 1 x 200 ml/ 300 mg si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Sinecod perorální sirup 1 x 200 ml/ 300 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Sinecod por.sir.1x200ml/300mg

Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Pro dospělé a děti.

Sinecod 

butamirát citrát 

perorální kapky, roztok 

sirup 

 

 

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás 

důležité informace. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 

dnů), neprodleně navštivte lékaře. 

 

V této příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 

3. Jak se Sinecod užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek Sinecod uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá 

 

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát). 

Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při 

akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. 

U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na 

doporučení lékaře. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 

 

Neužívejte Sinecod: 

Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto 

přípravku. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí: 

- jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže). 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. 

expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících. 

 

Těhotenství a kojení: 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím 

tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto 

přípravkem vhodná. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, 

pokud řídíte nebo obsluhujete stroje. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku 

Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné 

dávce. 

 

3. Jak se Sinecod užívá 

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). 

Obvyklé dávkování je následující: 

 

Dávkování pro děti: 

Sinecod kapky 

Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně 

Děti 1-3 roky: 15 kapek 4krát denně 

Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně 

 

Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem. 

 

Sinecod sirup (s odměrkou) 

Děti 3-6 let: 5ml 3krát denně 

Děti 6-12 let: 10ml 3krát denně 

Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku. 

 

Dávkování pro dospělé a mladistvé od 12 let: 

 

Sinecod sirup 

Mladiství: 15 ml 3krát denně 

Dospělí: 15 ml 4krát denně 

Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku. 

 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny), 

navštivte lékaře. 

 

Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo 

pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a): 

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si 

vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, kožní vyrážka, 

nevolnost a průjem. 

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto 

účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Sinecod obsahuje 

 

Sinecod, kapky 

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml. 

Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina 

benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda 

 

Sinecod, sirup 

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml. 

Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin, 

kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda. 

 

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Sinecod, kapky 

Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce 

Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička. 

Velikost balení: 20 ml, 50 ml 

 

Sinecod, sirup 

Čirý, bezbarvý roztok 

Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička. 

Velikost balení: 100 ml, 200 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 16.2.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594050580589
SUKL: 0015529
Značka: SINECOD
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: suchý dráždivý kašel
Výrobce: NOVARTIS S.R.O.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím