Bioparox inh.roztok pss. 10 ml/ 400 dávek 5 z 5 2

Bioparox inh.sol.pss.10ml/400dávek

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Bioparox inh.roztok pss. 10 ml/ 400 dávek si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Bioparox inh.sol.pss.10ml/400dávek

Bioparox je antibiotokum s protizánětlivým účinkem. Snižuje zduření sliznice a zmírňuje bolest. Bioparox se používá k místní léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest - rýma, zánět vedlejších nosních dutin, angína, zánět hltanu, zánět hrtanu, zánět průdušnice a průdušek.   

BIOPAROX 
nosní/orální sprej, roztok 
fusafunginum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Bioparox musíte používat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Bioparox a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bioparox používat 
3. Jak se přípravek Bioparox používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Bioparox uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK BIOPAROX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Bioparox je antibiotokum s protizánětlivým účinkem. 
 
Fusafungin má antibiotické a zároveň protizánětlivé účinky. Působí pouze místně a nezpůsobuje vznik 
rezistence (schopnost baktérií přežívat a množit se i při léčbě). Snižuje zduření sliznice a zmírňuje 
bolest. Přípravek má formu mikroskopického aerosolu, jeho částečky jsou velmi malé a pronikají do 
všech oblastí dýchacích cest. 
Bioparox se používá k místní léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest - rýma, zánět 
vedlejších nosních dutin, angína, zánět hltanu, zánět hrtanu, zánět průdušnice a průdušek. Může být 
podáván i po odstranění krčních mandlí. Pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, hltanu, 
mandlí a horních cest dýchacích můžete Bioparox použít bez porady s lékařem. Při známkách celkové 
infekce (horečka) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře jako doplňková léčba při současné 
celkové léčbě antibiotiky. U zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a 
štěkavým kašlem lze Bioparox používat též jen na doporučení lékaře. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
BIOPAROX POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte přípravek Bioparox 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fusafungin nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Bioparox. 
- dále se Bioparox nesmí podávat dětem mladším 30 měsíců (nebezpečí křečovitého zúžení 
hrtanu). 
Pokud máte jakékoli pochyby, obraťte se na Vašeho lékaře. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bioparox je zapotřebí 
- jestliže máte alergické sklony a bronchospasmus (zúžení průdušek). 
Nedoporučuje se dlouhodobé používání přípravku Bioparox, protože může mít vliv na normální 
rovnováhu mikrobiální flóry. 
Jestliže se u Vás objeví celkové klinické příznaky bakteriální infekce, má být zvážena léčba 
systémovými antibiotiky. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Interakce nejsou dosud známy. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Při předpisu jiných léků s místním účinkem v dutině ústní, nosní, hltanu a v horních cestách dýchacích 
oznamte lékaři, že již používáte Bioparox. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bioparox nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Bioparox 
Tento přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. 
Tento přípravek obsahuje malé množství propylenglykolu (součást směsi silic), který může 
způsobovat kožní podráždění. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BIOPAROX POUŽÍVÁ 
 
Dávkování 
Vždy používejte Bioparox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dospělí: pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do 
úst 4krát denně. 
Děti nad 30 měsíců: obvyklé dávkování je 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky a 2 až 4 vstřiky do úst 
4krát denně. 
K dosažení maximálního a dlouhodobého účinku je třeba dodržovat dávkování a dobu léčby 
8 - 10 dní (léčba nemá být přerušena při prvních známkách zlepšení stavu nemocného, protože by to 
mohlo způsobit návrat onemocnění). Léčba nemá překročit 10 dní. 
Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou 
nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 
 
Způsob a cesta podání 
Přípravek je určen pro podání na sliznici dutiny ústní, hltanu a horních cest dýchacích a na nosní 
sliznici. Dávkování je stejné u všech typů onemocnění. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství. 
Dětem se přípravek podává od věku, kdy jsou schopny spolupracovat při podávání spreje (ne mladší 
než 30 měsíců). Aby bylo zajištěno pravidelné dávkování během dne, má nemocný nosit nádobku 
s Bioparoxem u sebe. 
 
Každé balení přípravku obsahuje nádobku Bioparoxu (obr. 1) s nosním nástavcem žluté barvy 
připravenou k použití (1), ústní nástavec bílé barvy (2), průhledný nástavec pro nosní podání u dětí (3) 
a umělohmotný obal, který umožňuje nosit Bioparox s sebou a zajišťuje hygienické balení. Před 
prvním použitím 4krát stiskněte hlavní nástavec pro uvedení odměrného ventilu do chodu (obr. 2). 
Nádobku je nutno držet palcem a ukazovákem ve svislé poloze tak, aby byl nástavec nahoře. 
Doporučuje se každý den dezinfikovat oba nástavce. 
 
 
Podání do nosu (použití žlutého nosního nástavce nebo průhledného nosního nástavce u dětí): 
Před použitím se doporučuje vyčistit si nosní dutinu. Poté vložte žlutý nebo průhledný nosní nástavec 
do nosní dírky (obr. 3). Stlačte silně a dlouze a současně hluboce vdechněte. Ústa ponechejte při 
každém vstřiku uzavřená. Vstříkněte 2krát do každé nosní dírky. 
 
Podání do dutiny ústní (použití bílého ústního nástavce): 
Odstraňte nosní nástavec opatrným pootočením. Nasaďte ústní nástavec na nádobku Bioparoxu (obr. 
4). Vložte ústní nástavec do úst a pevně jej sevřete rty (držte nádobku podle obrázku 5). V případě 
infekce v hrdle stlačte nádobku zpříma a dlouze a současně vdechněte (proto, aby se pokryla oblast 
mandlí a hrtanu). V případě infekce průdušnice a průdušek odkašlete, poté zhluboka vdechněte za 
současného vstřiku přípravku a zadržte několik sekund dech (proto, aby se přípravek dostal až do 
průdušek). Vstřik opakujte 4x. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bioparox, než jste měl(a) 
Jestliže jste užili příliš mnoho dávek nebo při náhodném požití přípravku dítětem mladším než 30 
měsíců, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. 
Zkušenost s předávkováním přípravkem Bioparox je omezená, ale uvedené příznaky zahrnují oběhové 
potíže, sníženou citlivost v ústech, závrať, zhoršení bolesti v krku a podráždění hrdla. 
V případě předávkování má být léčba zastavena, příznaky léčeny a pacient pozorován. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bioparox 
Pokud byla vynechána jedna nebo několik dávek, doporučuje se vzápětí po tomto zjištění provést 
2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst a nadále pokračovat v běžném dávkování.
 
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bioparox nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté: kýchání, nepříjemná chuť v ústech, překrvení spojivek. 
Časté: pocit sucha v nose nebo krku, podráždění v krku, kašel, nevolnost. 
Není známo: zvracení. 
Tyto nežádoucí účinky obvykle nevyžadují přerušení léčby. 
 
Velmi vzácné: 
Podráždění na kůži a sliznici, např. vyrážka, svědění, kopřivka, Quinckeho edém (rychlý otok 
obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže s dýcháním). 
Astma, potíže při dýchání nebo sípání, dušnost, stažení svalů kolem hrdla způsobující jeho uzavření, 
otok hrdla. 
Anafylaktický šok. 
 
V případě křečovitého stažení průdušek je třeba přerušit používání přípravku (hlavně u dětí) a vyhledat 
lékaře. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK BIOPAROX UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Bioparox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do: 
(EXP.:) 
Uchovávejte při teplotě do 50 oC. 
Nádobku nepropichujte a nevhazujte do ohně. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Bioparox obsahuje 
 
- Léčivou látkou je fusafunginum (fusafungin) 0,50 g ve 100 ml roztoku. 1 odměřená dávka 
obsahuje 0,125 mg fusafunginu. Nádobka o objemu 10 ml obsahuje 400 odměřených dávek. 
- Pomocnými látkami jsou sacharin, ethanol 95%, isopropyl-myristát, směs silic, norfluran (hnací 
plyn). 
 
Jak přípravek Bioparox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Nosní/orální sprej, roztok. 
 
Tlaková hliníková nádobka s 25 l odměrným ventilem, obsahující 10 ml roztoku odpovídající 400 
odměřeným dávkám, se třemi polyethylenovými nástavci: jeden ústní nástavec (bílý), dva nosní 
nástavce (žlutý pro dospělé a průhledný pro děti), krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex, Francie 
 
Výrobce: 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905 route de Saran 
45520 Gidy 
Francie 
 
 
EGIS PHARMACEUTICALS Plc 
Kereszturi ut 30-38 
H-1106 Budapešť 
Maďarsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.4.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Renata Lešková, 2016-02-24 08:49:02

  Zkusila jsem ho a opravdu mi hned zabral, skvěle omyvatelné komponenty lahvičky, jsem s ním spokojena

  5 z 5

 • 2015-02-28 08:15:35

  Nejlepší lék

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 3594457400041
SUKL: 0040349
Značka: BIOPAROX
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Sprej
Dodavatel na trh: Les laboratoires servier industrie
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: dýchací cesty

Hodnocení 5 z 5

 • Renata Lešková, 2016-02-24 08:49:02

  Zkusila jsem ho a opravdu mi hned zabral, skvěle omyvatelné komponenty lahvičky, jsem s ním spokojena

  5 z 5

 • 2015-02-28 08:15:35

  Nejlepší lék

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím