Pilulka Auto

Celaskon 100 mg Ochucené tablety perorální tablety neobalená forma přípravku 30 x 100 mg

Celaskon 100mg Ochucené tbl. por.tbl.nob.30x100mg

Režim výdeje: Doplňky stravy

Cena: 59 Kč K dispozici 26.2.2018

Celaskon 100mg Ochucené tbl. por.tbl.nob.30x100mg si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Celaskon 100 mg Ochucené tablety perorální tablety neobalená forma přípravku 30 x 100 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Celaskon 100mg Ochucené tbl. por.tbl.nob.30x100mg

Celaskon 100 mg ochucené tablety se podává u dospělých a u dětí k prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, u infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).   

Celaskon 100 mg ochucené tablety

Acidum ascorbicum

(Vitamin C)

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Celaskon 100 mg ochucené tablety 

musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety užívat

3. Jak se přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK CELASKON OCHUCENÉ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety obsahuje 100 mg vitaminu C (vitamin C je kyselina 

askorbová) v jedné tabletě. Celaskon 100 mg ochucené tablety se podává u dospělých a u dětí k 

prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období 

zvýšených nároků na jeho spotřebu (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, 

sportu, u infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). 

Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je potřeba jej do organismu dodávat.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CELASKON 

100 MG OCHUCENÉ TABLETY UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety:

pokud jste přecitlivělý(á) na vitamin C nebo kteroukoliv složku přípravku.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety je zapotřebí:

 

O užívání přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety se poraďte s lékařem, pokud

trpíte poruchou látkové přeměny železa (hemosideróza, hemochromatóza), 

máte oxalátové ledvinové kameny.

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, 

zejména stanovení cukru v moči a test na krvácení ve stolici několik dní před těmito testy je potřeba 

Celaskon 100 mg ochucené tablety vysadit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Při současném podávání zvyšuje vitamin C vstřebávání železa a penicilinu. Jestliže užíváte

deferoxamin (lék k odstraňování železa z organismu), penicilin nebo léky ovlivňující srážlivost krve, 

poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety s lékařem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 

Celaskon 100 mg ochucené tablety přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do 

mateřského mléka. Při podávání vysokých dávek kyseliny askorbové během těhotenství byly 

paradoxně pozorovány příznaky avitaminózy u některých novorozenců. Nepřekračujte proto 

doporučené dávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety

Přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Lék obsahuje barvivo E110 (oranžová žluť), které může u citlivějších jedinců způsobit alergickou 

reakci.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY UŽÍVÁ

Obvyklá dávka přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety: 

Dospělí a děti starší než 6 let užívají pro krytí zvýšené spotřeby vitaminu C 2-5 tablet 

přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety denně, při nedostatku vitamínu C 5 - 10 tablet 

přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety denně.

Dětem ve věku 3-6 let se podávají v období zvýšené spotřeby vitaminu C 1 2 tablety 

přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety denně.

Dětem do 3 let smí být vitamin C podán jen na doporučení lékaře a v dávkách jím 

stanovených.

Tablety mohou být rozkousány, volně rozpuštěny v ústech anebo přímo spolknuty.

O pravidelném podávání, zvláště pokud přesahuje 1 týden, se poraďte s lékařem.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků 

(viz kapitola 4 ).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon 100 mg ochucené tablety) se mohou 

 

vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*,

zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka 

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové 

močové kameny

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická 

anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, 

astmatický záchvat***

* při vyšších dávkách (několik gramů denně)

** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně)

*** u alergických jedinců

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené 

na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 

vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety obsahuje

Léčivou látkou je kyselina askorbová.

Pomocnými látkami jsou mannitol, xylitol, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, pomerančové 

aroma, xanthanová klovatina, aspartam (E 951), koloidní bezvodý oxid křemičitý, draselná sůl 

acesulfamu, hlinitý lak oranžové žluti (E 110).

Jak přípravek Celaskon 100 mg ochucené tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Celaskon 100 mg ochucené tablety jsou mramorované oranžovo - téměř bílé čočkovité tablety 

o průměru 9 mm. 

Velikost balení: 30, 60 a 100 tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

 

Výrobce:

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

30.6.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594739209077
SUKL: 0169209
Značka: CELASKON
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Doplňky stravy
Trápí mě: imunita, nedostatek vitamínů a minerálů
Výrobce: ZENTIVA, K.S., PRAHA

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím