Coldrex horký nápoj citron perorální prášek roztok 12 ks

Coldrex horký nápoj citron por.plv.sol. 12ks

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Coldrex horký nápoj citron por.plv.sol. 12ks

Coldrex horký nápoj s příchutí citronu je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky :  paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) a kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která  je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být  v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné. 

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 12KS Prášek pro roztok
 
prášek pro přípravu perorálního roztoku 
 
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum) 
 
 
Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. 
 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX horký nápoj 
černý rybíz nebo citron musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší, 
musíte se poradit s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj černý rybíz 
nebo citron užívat 
3. Jak se Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. Co je Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron a k čemu se používá 
 
Coldrex horký nápoj s příchutí černého rybízu nebo citronu je přípravek proti chřipce a 
nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky : 
paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, která odstraňuje bolesti v 
krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku 
fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny 
sympatomimetik, který uvoľňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit 
dýchání, 
kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která 
je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být 
v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné. 
 
Coldrex horký nápoj je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let (s hmotností nad 50 kg) 
k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex horký nápoj odstraňuje 
bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, 
snižuje horečku a doplňuje vitamin C. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX HORKÝ 
NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ NEBO CITRON UŽÍVAT 
 
Pamatujte si: 
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron obsahuje paracetamol. 
Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy 
s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. 
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron obsahuje i dekongestant. 
Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, 
nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu). 
 
Neužívejte Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron jestliže 
jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo 
kteroukoli pomocnou látku 
máte některý z následujících zdravotních problémů: 
závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, zvýšený krevní tlak, zvýšený 
nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval během posledních dvou týdnů 
léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi) 
 
Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let. 
 
Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron je třeba zvláštní 
opatrnosti jestliže: 
Máte některý z následujících zdravotních problémů: 
onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu, 
průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové 
cévy, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii 
(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně 
nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén), užíváte tzv. 
tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení 
krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti). 
Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron s lékařem. 
 
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron není určený k dlouhodobé léčbě. 
Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může 
vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
 
Účinky přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron a účinky jiných současně 
užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
 
Pokud užíváte Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron, neužívejte současně jiné 
přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky 
obsahující paracetamol. 
 
Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci 
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném 
užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii a dále je nutná konzultace lékaře při 
současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení. 
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších 
nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin. 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při 
nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu. 
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit 
zvýšení krevního tlaku. 
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení 
srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního
tlaku. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron s jídlem a pitím 
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně 
zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před 
zahájením léčby s lékařem. 
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému 
účinku paracetamolu. 
 
Těhotenství a kojení 
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Coldrex horký nápoj 
černý rybíz nebo citron, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek není vhodné 
užívat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron může způsobit závratě. Pokud vám 
přípravek způsobuje závratě, neměli byste řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz 
nebo citron 
Přípravky obsahují 0,135 g sodíku v jednom sáčku. Vzhledem k obsahu sodíku může 
být přípravek škodlivý pro pacienty s dietou s omezením sodíku. 
Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 2,7 2,9 g sacharózy. 
To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
Přípravek není vhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy, glukózo-
glaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy) nebo 
nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu). 
 
3. JAK SE COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ NEBO CITRON UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron přesně podle pokynů této 
příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek 
nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. 
Teplý nápoj vypijte. 
Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky 
užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést
k riziku závažného poškození jater. 
 
Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění (horečka, bolest) nebo se naopak 
obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě 
s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů neurčí-li lékař jinak. 
 
Jestliže jste užil(a) Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron více, než jste měl(a): 
 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého 
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste 
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná 
okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron: 
Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) 
vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron může mít nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí projevit u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí 1/10000 - 1/1000 a mohou se 
projevit jako: 
 
alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku 
zúžení průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení 
změny krevního obrazu 
bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem 
vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), 
zrychlená činnost srdeční, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy 
vidění, nervozita 
obtížné nebo bolestivé močení 
abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo 
citron užívat. 
 
5. JAK COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ NEBO CITRON UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25oC. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 
Paracetamolum 750 mg 
Phenylephrini hydrochloridum 10 mg 
Acidum ascorbicum 60 mg 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Coldrex horký nápoj černý rybíz 
Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, hněď 
černého rybízu (E122, E110, E151), ovocné aroma v prášku, malinové aroma, aroma 
černého rybízu. Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2,7 g sacharózy. 
 
Coldrex horký napoj citron 
Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, 
chinolinová žluť, citronové aroma v prášku. 
Sáček obsahuje též 135 mg sodíku a 2,9 g sacharózy. 
 
Jak vypadá Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron a co obsahuje toto balení 
Coldrex horký nápoj černý rybíz je krystalický, purpurový prášek chuti a vůně po černém 
rybízu. 
Coldrex horký nápoj citron je krystalický, světle žlutý prášek chuti a vůně po citronu. 
 
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku. 
Coldrex Horký nápoj Černý rybíz: 
Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce. 
Všechny velikosti balení jsou vydávány bez lékařského předpisu. 
 
Coldrex Horký nápoj Citron: 
Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10,12, 20 nebo 30 kusech v krabičce 
Velikost balení 1, 3, 5, 6, 10 a 12 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu. 
Velikost balení 20 a 30 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu s omezením. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4 
Telefon: 222 001 208 
Fax: 222 001 555 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.6.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8590335009318
SUKL: 0052612
Značka: COLDREX
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím