Coldrex Junior Citron por.plv.sol.3 sáčky

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Coldrex Junior Citron por.plv.sol.3 sáčky

Horký nápoj pro Vaše dítě. Pro rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení. Snižuje horečku, třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších nosních dutin a s ním spojenou bolest.

COLDREX JUNIOR CITRON 3 SÁČ Prášek pro roztok
COLDREX JUNIOR CITRON
prášek pro přípravu perorálního roztoku
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)
Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX Junior Citron
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se příznaky onemocnění Vašeho dítěte nezlepší do 2-3 dnů nebo se zhorší, musíte
se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je COLDREX JUNIOR CITRON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX JUNIOR CITRON užívat
3. Jak se COLDREX JUNIOR CITRON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek COLDREX JUNIOR CITRON uchovávat
6. Další informace
1. CO JE COLDREX JUNIOR CITRON AK ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
COLDREX Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky:
paracetamol: lék proti bolesti, který zároveň snižuje tělesnou teplotu při horečce,
fenylefrin-hydrochlorid: dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny 
sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit 
dýchání,
kyselinu askorbovou (vitamín C): obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je
obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v 
počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné. 
Vašemu dítěti poskytuje rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, zahrnující horečku, 
třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších nosních 
dutin a s ním spojenou bolest. 
2/5
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST DŘÍVE NEŽ PODÁTE
COLDREX JUNIOR CITRON
DŮLEŽITÉ
Pamatujte si: 
Coldrex Junior Citron obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s jakýmkoli 
dalším lékem obsahujícím paracetamol. 
Coldrex Junior Citron obsahuje i dekongestant. Nepodávejte tento lék s dalšími 
léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice 
(ucpaného nosu). 
 
Nepodávajte Coldrex Junior Citron jestliže:
je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselinu 
askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 
má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů:
závažné onemocnění jater, zvýšený krevní tlak, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užívá
nebo užívalo během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy
(léky proti depresi)
 
Při užívání přípravku Coldrex Junior Citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:
 
má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů:
onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, cukrovku, onemocnění srdce,
průduškové astma, užívá tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory
(léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti)
Pokud vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění, musíte se opřed užíváním 
přípravku Coldrex Junior Citron vždy poradit s lékařem.
Coldrex Junior Citron není určený na dlouhodobé používání.
Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k 
riziku závažného poškození jater. 
Pacienti s nesnášenlivostí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nepoužívejte Coldrex Junior Citron s dalšími léky proti nachlazení nebo dekongestanty a s
dalšími léky, které obsahují paracetamol.
Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci 
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání 
jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální 
enzymy, např. některé léky proti epilepsii.
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi nebo 
betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) způsobit zvýšení 
krevního tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo 
užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3/5
Užívání přípravku Coldrex Junior Citron s jídlem a pitím
Během užívání přípravku Coldrex Junior Citron se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku 
paracetamolu.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. Coldrex Junior Citron neužívejte během těhotenství. Přípravek není vhodné 
užívat během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Coldrex Junior Citron nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat 
stroje.
Důležité informace o některých složkách Coldrex Junior Citron
Přípravek obsahuje 1,862g sacharózy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů
s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje 56,43mg (=2,45 mmol) sodíkových iontů. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku.
3. JAK UŽÍVAT COLDREX JUNIOR CITRON
Podávejte přípravek Coldrex Junior Citron svému dítěti přesně podle pokynů této příbalové 
informace. Vždy si ověřte u svého lekárníka nebo lekáře, pokud si nejste jistý(á), zda tento lék 
můžete podat svému dítěti.
Coldrex Junior Citron je určený pro perorální podání (má se polknout) ve formě teplého nápoje.
 
Obvyklá dávka pro děti je následující:
 
Děti od 6 do 12 let:
1 sáček rozpuštěný v šálku horké vody každých 4-6 hodin dle potřeby.
Podle váhy dítěte mohou děti s hmotností od 22 do 27 kg (přibližně 6-8 let) užívat 
maximálně 5 sáčků během 24 hodin. 
Děti s hmotností od 27 kg a více (přibližně 9-12 let) mohou užívat maximálně 6 
sáčků během 24 hodin.
Nepodávejte více než 6 rozpuštěných sáčků během 24 hodin.
 
Děti mladší než 6 let:
Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.
 
Způsob podání:
Obsah 1 sáčku se rozpustí v šálku horké vody (přibližně 125 ml). Dobře se 
zamíchá až do rozpuštění. Přidá se studená voda a cukr nebo med dle chuti. 
Teplý nápoj se vypije.
4/5
Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny.
 
Užívání přípravku s jídlem a pitím:
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.
 
Jestliže Vašemu dítěti dáte větší dávku než máte:
Musíte se obrátit na svého lékaře a říci mu přesné množství, které jste dali Vašemu dítěti.
Váš lékař Vám poradí, co máte dělat.
 
Jestliže Vašemu dítěti zapomenete dát dávku:
NEDÁVEJTE mu dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY COLDREX JUNIOR CITRON
Podobně jako všechny léky, Coldrex Junior Citron může mít nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí projevit u každého. 
Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.
- Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou 
 
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Vzácné (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): kožní alergické reakce, vyrážka, změny 
krevního obrazu, porucha funkce jater, žloutenka, nespecifikovaná bolest břicha, závrať, otoky, 
poruchy vidění, průjem, nevolnost, zvracení, třes, bolest hlavy, krvácení. 
- Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou 
 
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10000): bolesti hlavy, bušení srdce, 
zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem, poruchy vidění.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK COLDREX JUNIOR CITRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento lék mimo dosah a dohled dětí.
Coldrex Junior Citron uchovávejte při teplote do 25C.
Nepoužívejte Coldrex Junior Citron po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
5/5
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Coldrex Junior Citron obsahuje
Léčivými látkami jsou: 
Paracetamolum 300 mg
Phenylephrini hydrochloridum 5 mg
Acidum ascorbicum 20 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, sušený kukuřičný škrob, citronové 
aroma, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, barvivo kurkumin (E100) a koloidní bezvodý oxid 
křemičitý.
Jak vypadá Coldrex Junior Citron a co obsahuje toto balení
Coldrex Junior Citron je bílý až světle žlutý prášek pro přípravu perorálního 
roztoku s citronovou vůní.
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 3 g prášku. Sáčky jsou 
baleny po 1, 3, 5, 10 nebo 12 kusech v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4
Telefon: 222 001 208
Fax: 222 001 555
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.6.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8590335008045
SUKL: 0169171
Značka: COLDREX
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím