Duphalac sirup 1 x 200 ml-HDPE

Duphalac sir.1x200ml-HDPE

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Duphalac sirup 1 x 200 ml-HDPE si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Duphalac sir.1x200ml-HDPE

Přípravek se užívá k léčbě zácpy (úpravě fyziologického rytmu tlustého střeva), všude tam, kde je třeba měkké stolice (hemorhoidy, po zákroku na tlustém střevě nebo konečníku a pod.) a k léčbě portosystémové encefalopatie. Přípravek je osmotické laxativum.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duphalac

perorální roztok

lactulosum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Duphalac musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do několika dnů, musíte se poradit s lékařem. Bez 

porady s lékařem neužívejte přípravek Duphalac déle než dva týdny.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

3. Jak se přípravek Duphalac užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Duphalac uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DUPHALAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Duphalac je vodný roztok pro perorální podání, který se plní do skleněných nebo HDPE lahví. Je to 

osmotické laxativum. Léčivou látkou je laktulóza, která se používá k léčbě: 

- zácpy (úpravě fyziologického rytmu tlustého střeva), na doporučení lékaře k léčbě chronické zácpy 

- všude tam, kde je třeba měkké stolice (hemorhoidy, po zákroku na tlustém střevě nebo konečníku a 

pod.)

- k léčbě portosystémové encefalopatie: léčba a prevence jaterního komatu nebo prekomatu.

Podávání dětem a kojencům doporučuje lékař. Dávkování je individuální.

Jak přípravek Duphalac působí?

Laktulóza je rozkládána v tlustém střevě působením bakteriální flóry. Vznikají nízkomolekulární 

organické kyseliny. Ty pak snižují pH v lumen tlustého střeva a osmotickým účinkem zvyšují objem 

střevního obsahu. Tím je podpořena peristaltika tlustého střeva a obnovena konzistence stolice. Zácpa 

mizí a je obnoven fyziologický rytmus vyprazdňování.

Při portosystémové encefalopatii nebo při jaterním (pre)komatu laktulóza snižuje hyperamonémii tím, že 

nižší pH v tlustém střevě vede k supresi proteolytických bakterií, které se na tvorbě amoniaku podílejí. 

Pokles pH je způsoben zvýšením obsahu acidofilních bakterií (např. lactobacillus), které amoniak 

zachycují a převádějí okyselením obsahu tlustého střeva do ionizované formy, která střevní stěnou hůře 

prostupuje. Snížením pH a osmotickým účinkem dochází k vyčištění tlustého střeva. Je ovlivněn 

bakteriální metabolismus dusíku stimulací bakterií k využívání amoniaku pro bakteriální syntézu 

2proteinů. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že hyperamonémie samotná nemůže vysvětlit 

neuropsychiatrické projevy portosystémové encefalopatie. Amoniak však může sloužit jako modelová 

sloučenina pro ostatní dusíkaté látky.

Laktulóza jako prebiotická látka podporuje růst bakterií prospěšných zdraví, jako je bifidobacterium a 

lactobacillus, zatímco potenciálně škodlivé bakterie, jako clostridium a Escherichia coli mohou být 

potlačeny. Tak může vzniknout příznivější rovnováha střevní flóry.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 

PŘÍPRAVEK DUPHALAC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Duphalac

- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku

- jestliže trpíte střevní neprůchodností

- jestliže trpíte nesnášenlivostí galaktózy.

Pokud jste těmito onemocněními trpěl(a) v minulosti, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duphalac je zapotřebí

Pokud po několika dnech léčby nepozorujete zlepšení zácpy nebo se zácpa po léčbě opakuje, poraďte se 

s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění.

Při nesnášenlivosti laktózy je třeba uvážit obsah laktózy (viz složení). 

Při dávkách obvykle užívaných u zácpy nepředstavuje obsah laktózy pro diabetiky riziko. Dávkování 

podávané při léčbě jaterního (pre)komatu je však obvykle mnohem vyšší. Tuto skutečnost je třeba u 

diabetiků uvážit. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O vhodnosti současného 

používání přípravku Duphalac s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Studie interakcí nebyly prováděny.

Užívání přípravku Duphalac s jídlem a pitím

Přípravek se nejlépe užívá v jedné dávce při snídani.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Omezená data o použití u těhotných žen, která jsou k dispozici, nenaznačují vznik žádných vrozených 

vad ani toxicitu pro plod nebo novorozence. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé 

účinky na průběh těhotenství, vývoj plodu, porod nebo vývoj dítěte po narození.

Pokud je to nezbytné, lze o použití přípravku v těhotenství a během kojení uvažovat. 

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užít pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUPHALAC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

3Užívání přípravku Duphalac u chronické zácpy, jaterních chorob a při léčbě zácpy u dětí, těhotných a 

kojících žen doporučuje lékař. 

 

Denní dávku lze individuálně upravit podle reakce pacienta. Následující údaje slouží jako návod:

 

Zácpa nebo případy, kdy je třeba měkká stolice:

 

Počáteční dávka :

dospělí: 15-45 ml denně (3-9 kávových lžiček)

děti (7-14 let): 15 ml denně (3 kávové lžičky nebo 1 polévková lžíce)

děti (1-6 let): 5-10 ml denně (1-2 kávové lžičky)

kojenci: 5 ml denně (1 kávová lžička)

 

Udržovací dávka:

dospělí: 15-30 ml denně (3-6 kávových lžiček)

děti (7-14 let): 10-15 ml denně (2-3 kávové lžičky)

děti (1-6 let): 5-10 ml denně (1-2 kávové lžičky)

kojenci: 5 ml denně (1 kávová lžička)

Duphalac se užívá v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou dávkách za použití odměrky. Jednotlivá dávka 

laktulózy má být spolknuta najednou a nemá být držena v ústech delší dobu. Při užívání jediné denní 

dávky se má přípravek užívat ve stejnou dobu, např. při snídani. Účinek se může projevit během 

několika dní. Souvisí to s mechanismem účinku laktulózy. Neprojeví-li se účinek během prvních dvou 

dní, je možné zvýšit dávku nebo podávat přípravek častěji.

Přípravek lze podávat zředěný nebo nezředěný.

 

Jaterní choroby (jen pro dospělé):

Počáteční dávka: 3-4x denně po hlavních jídlech 30-45 ml (2-3 polévkové lžíce).

Udržovací dávka: dávku je třeba individuálně přizpůsobit tak, aby denně docházelo ke 2 až 3 měkkým

stolicím, pH stolice má být 5,0 až 5,5.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Duphalac je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 

lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se ihned poraďte se svým 

lékařem. 

Při podávání nadměrných dávek se mohou objevit tyto příznaky: průjem a bolest břicha.

Léčba: přerušení podávání laktulózy, resp. snížení dávky. Nadměrné ztráty tekutin způsobené průjmem 

nebo zvracením mohou vyžadovat úpravu elektrolytové rovnováhy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duphalac nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Během několika prvních dnů užívání se může objevit plynatost, většinou však po několika dnech vymizí.

4Při dávkování vyšším než doporučeném se mohou objevit bolesti břicha a průjem. V těchto případech 

má být dávkování sníženo.

Při podávání vysokých dávek (normálně pouze při portosystémové encefalopatii) po delší dobu může 

pacient trpět průjmem a s ním spojenými poruchami elektrolytového hospodářství.

Zažívací obtíže: plynatost, bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení, při vysokých dávkách průjem. 

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: poruchy elektrolytů způsobené průjmem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DUPHALAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duphalac obsahuje

Léčivou látkou je 667 g laktulózy v 1000 ml roztoku.

Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky, ale může obsahovat malá množství přidružených cukrů 

(např. laktózy, galaktózy, epilaktózy), která jsou pozůstatkem syntézy. Roztok může také obsahovat 

velmi malá množství peroxidu vodíku a hydroxidu sodného, která jsou pozůstatkem syntézy.

Jak přípravek Duphalac vypadá a co obsahuje toto balení

Duphalac je bezbarvá až nažloutlá tekutina, čirá nebo mírně opalizující, viskózní, sladké chuti.

Velikost balení: 200, 300, 500 ml. Přípravek je možno vydávat i bez lékařského předpisu pro léčbu 

zácpy.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott Healthcare Product B.V.

Weesp

Nizozemsko

VÝROBCE

Abbott Biologicals B.V.

Olst

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8715554000407
SUKL: 0081454
Značka: DUPHALAC
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tekutina
Dodavatel na trh: Abbott
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: zácpa/průjem

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím