Doporučujeme

Excipial U Lipolotio dermální eml. 1 x 200 ml 5 z 5

Excipial U Lipolotio drm.eml.1x200ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 150 Kč 149 Kč K dispozici 19.1.2017

Excipial U Lipolotio dermální eml. 1 x 200 ml si přes nás též můžete rezervovat v 20 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Excipial U Lipolotio dermální eml. 1 x 200 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 8/12

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 19:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Excipial U Lipolotio drm.eml.1x200ml

Excipial U Lipolotio dermální je „esencí“ dermatologie. Lotio s obsahem 4 %  močoviny pro velkoplošné použití. Substituuje chybějící hydratační faktor – ureu a tuky, jejichž deficit je jednou z příčin vzniku atopického ekzému a všech typů xeróz (suché a citlivé pokožky). Vhodné na doléčení téměř všech patologických stavů v dermatologii.    

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  
Excipial U Lipolotio kožní emulze  


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do  6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. Co je Excipial U Lipolotio a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial U Lipolotio používat 

3. Jak se Excipial U Lipolotio používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Excipial U Lipolotio uchovávat 

6. Obsah balení a další informace   

 

1. CO JE EXCIPIAL U LIPOLOTIO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  
Excipial U Lipolotio je přípravek určen k ochraně a ošetřování pokožky. Zlepšuje a normalizuje její stav hydratací a tvorbou přirozeného ochranného filmu z lipidů. Tím vyhlazuje její drsný povrch a napomáhá jí udržovat si svou elasticitu a odolnost proti vnějším vlivům.   
Excipial U Lipolotio je vhodný speciálně pro velkoplošné použití k ochraně a ošetřování citlivé nebo mírně podrážděné kůže. Přípravek je určen pro suchou až velmi suchou kůži a jako podpůrný prostředek při kožních onemocněních, jejichž důsledkem je vysušená pokožka. Používá se také při doplňkové místní léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, kterou určí lékař (např. za dne Excipial U Lipolotio, na noc přípravky s obsahem kortikoidů) a při péči o pokožku při doléčování kožních onemocnění.  
Excipial U Lipolotio mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin. Přípravek se může používat i v době těhotenství a kojení.   

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXCIPIAL U LIPOLOTIO POUŽÍVAT   
Nepoužívejte Excipial U Lipolotio - jestliže jste alergický(á) na močovinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  
Další léčivé přípravky a Excipial U Lipolotio
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O současném používání přípravku Excipial U Lipolotio s jinými léčivými přípravky nanášenými na kůži se poraďte s lékařem.   
Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Excipial U Lipolotio používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékáře.  

 

3. JAK SE EXCIPIAL U LIPOLOTIO POUŽÍVÁ  
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat.   
Jestliže se do doby 6 týdnů od zahájení léčby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.   
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Excipial U Lipolotio může způsobovat následující nežádoucí účinky:  
MedDRA třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí reakce Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) přecitlivělost  (zarudnutí, pálení a svědění)  
Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,  Šrobárova 48,  100 41 Praha 10,  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.   

 

5. JAK EXCIPIAL U LIPOLOTIO UCHOVÁVAT   
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.   

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co Excipial U Lipolotio obsahuje  
-      Léčivou látkou je urea. 1 ml emulze obsahuje 40 mg močoviny.    
-    Pomocnými látkami jsou roztok mléčnanu sodného 60 %, kyselina mléčná, pentylenglykol, glycerol- a sorbimakrogol-isostearát, ester makrogolu, kopolymer methomakrogolu s dodekandiolem, lehký tekutý parafin,  střední nasycené triacylglyceroly, dimetikon, myristyllaktát, parfém, čištěná voda.  
Jak Excipial U Lipolotio vypadá a co obsahuje toto balení Excipial U Lipolotio je bílá, homogenní, jemně parfémovaná emulze. Balení obsahuje 200 ml emulze v bílé lahvičce.  

Držitel rozhodnutí o registraci 

 • Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika  

Výrobce

 • Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.11.2015  

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Veronika Poláková, 2016-05-15 16:26:57

  Používám na promazávání atopického ekzému a vřele doporučuji :)

  5 z 5

 • Radka Rochlová, 2015-09-15 08:02:57

  Používám již delší dobu a je nejlepší co jsem měla na alergické potíže...

  5 z 5

 • Darina Koudelová, 2015-04-17 14:19:15

  Používám již 2. balení pro dvouletého syna. Má citlivější pokožku, nic z drogerie typu Nivea, Johnsons, ... mu pokožku tak nezvláčnilo, jako tato emulze. Má tendence se škrábat i ve spánku, co pravidelně napírám Excipialem, je to mnohem lepší.

  5 z 5

 • Dana Mair, 2015-03-31 00:33:47

  Tímto produktem pravidelně natírám své těhotenské bříško prot istriím. Je mastnější konzistence. Velká spokojenost.

  5 z 5

 • Monika Kowalová, 2015-01-24 21:27:51

  Udržuje ekzém mé dcery v mezích. Pěkně voní, dostatečně hydratuje.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 7612076354814
SUKL: 0016462
Značka: EXCIPIAL
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Emulze
Dodavatel na trh: Galderma Spirig
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: onemocnění kůže a nehtů
Výrobce: SPIRIG EASTERN A.S., BRATISLAVA

Hodnocení 5 z 5

 • Veronika Poláková, 2016-05-15 16:26:57

  Používám na promazávání atopického ekzému a vřele doporučuji :)

  5 z 5

 • Radka Rochlová, 2015-09-15 08:02:57

  Používám již delší dobu a je nejlepší co jsem měla na alergické potíže...

  5 z 5

 • Darina Koudelová, 2015-04-17 14:19:15

  Používám již 2. balení pro dvouletého syna. Má citlivější pokožku, nic z drogerie typu Nivea, Johnsons, ... mu pokožku tak nezvláčnilo, jako tato emulze. Má tendence se škrábat i ve spánku, co pravidelně napírám Excipialem, je to mnohem lepší.

  5 z 5

 • Dana Mair, 2015-03-31 00:33:47

  Tímto produktem pravidelně natírám své těhotenské bříško prot istriím. Je mastnější konzistence. Velká spokojenost.

  5 z 5

 • Monika Kowalová, 2015-01-24 21:27:51

  Udržuje ekzém mé dcery v mezích. Pěkně voní, dostatečně hydratuje.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 19:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím