Herbion na vl.kaš. 7 mg/ml perorální sirup 1 x 150 ml/ 1050 mg+lž

Herbion na vl.kaš.7mg/ml por.sir.1x150ml/1050mg+lž

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Herbion na vl.kaš. 7 mg/ml perorální sirup 1 x 150 ml/ 1050 mg+lž si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 299 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Herbion na vl.kaš.7mg/ml por.sir.1x150ml/1050mg+lž

Přípravek Herbion na vlhký kašel. Rostlinný léčivý přípravek pro snadné vykašlávání k léčbě vlhkého kašle a k usnadnění vykašlávaní. 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Herbion na vlhký kašel 7 mg/ml

sirup

 

Hederae helicis folii extractum siccum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Herbion na vlhký 

kašel užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékárníka.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, musíte navštívit lékaře.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, nebo si všimnete nežádoucích účinků, 

které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 

V této příbalové informaci naleznete

1. Co je Herbion na vlhký kašel a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Herbion na vlhký kašel užívat 

3. Jak se Herbion na vlhký kašel užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Herbion na vlhký kašel uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE HERBION NA VLHKÝ KAŠEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Herbion na vlhký kašel obsahuje suchý výtažek z listu břečťanu.

Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k odkašlání při vlhkém kašli.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HERBION NA VLHKÝ 

KAŠEL UŽÍVAT 

 

Neužívejte přípravek Herbion na vlhký kašel:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na výtažek z listu břečťanu nebo jiné rostliny z čeledi 

Araliaceae (aralkovité) nebo na kteroukoli další složku přípravku Herbion na vlhký kašel.

Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem do 2 let, protože by se mohly zhoršit dechové obtíže.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Herbion na vlhký kašel je zapotřebí

- Jestliže se objeví dýchací obtíže, horečka, nebo hnisavé hleny musíte to konzultovat s lékařem 

nebo lékárníkem.

- Jestliže se příznaky nezlepší po 7 dnech užívání léčivého přípravku, musíte vyhledat lékaře.

- Nedoporučuje se, aby jste užíval/a tento léčivý přípravek s jinými léčivými přípravky, které 

tlumí kašel (antitusika jako je kodein nebo dextrometorfan) bez porady s lékařem.

- Jestliže máte žaludeční problémy (zánět žaludku, žaludeční vřed), musíte přípravek užívat 

s opatrností.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků.

Užívání přípravku Herbion na vlhký kašel s jídlem a pitím

2Přípravek Herbion na vlhký kašel můžete užívat bez ohledu na příjem potravy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Herbion na vlhký kašel se nedoporučuje během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku 

údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu u těhotnými a kojícími ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stoje nebyly provedeny. U přípravku Herbion na vlhký 

kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Herbion na vlhký kašel

Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420). Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

3. JAK SE HERBION NA VLHKÝ KAŠEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Herbion na vlhký kašel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající starší 12 let je 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denně.

Obvyklá dávka pro děti ve věku 6 až 12 let je 5 ml sirupu dvakrát denně.

Obvyklá dávka pro děti ve věku 2 až 5 let je 2,5 ml sirupu dvakrát denně.

Použití u dětí ve věku do 2 let je kontraindikováno.

Sirup užívejte ráno a včasné odpoledne. Můžete ho užívat bez ohledu na příjem potravy.

Při užívání přípravku Herbion na vlhký kašel byste měl(a) pít větší množství vody nebo jiné teplé 

bezkofeinové tekutiny.

Jestliže příznaky při užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než jeden týden, konzultujte to 

s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Herbion na vlhký kašel, než jste měl(a)

Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Příjem vyšších než doporučených dávek (více než 

dvojnásobek denní dávky) může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem a neklid. Léčba je 

symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbion na vlhký kašel

Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Herbion na vlhký kašel nežádoucí účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle četnosti:

Velmi časté: Postihuje více než 1 pacienta z 10

3Časté: Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté: Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné: Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné: Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000

Není známo: Četnost nelze z dostupných údajů stanovit

 

Časté:

- nevolnost, zvracení, průjem.

 

Méně časté:

- alergické reakce, které se projeví jako kopřivka, vyrážka, popraskané žilky, převážně na tvářích 

a nose (kuperóza) a obtížné dýchání.

Jestliže se vyskytne alergická reakce, přerušte užívání léčivého přípravku a kontaktujte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK HERBION NA VLHKÝ KAŠEL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Herbion na vlhký kašel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a 

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření láhve.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje

- Léčivou látkou je suchý extrakt z listu břečťanu. 1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu 

z listu břečťanu (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1) extrahováno etanolem 30 % (m/m).

- Pomocnými látkami jsou tekutý (nekrystalizující) sorbitol (E420), glycerol (E422), benzoátsodný 

(E211), kyselina citronová (E330), meduňkové aroma ( propylenglykol (E1520), etanol, 

citronelová silice, citronová silice, citral, koriandrová silice), čištěná voda.

Jak přípravek Herbion na vlhký kašel vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup má žlutohnědou barvu a charakteristickou vůni a chuť. Může být pozorován jemný sediment.

Sirup je dostupný v láhvích po 150 ml sirupu v krabičce, odměrná lžička je přiložena.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.2.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3838989605940
SUKL: 0181577
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: KRKA
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení, vlhký kašel a špatné odkašlávání
Výrobce: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 299 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím