Pilulka Auto

Ibalgin Baby perorální suspenze 1 x 100 ml/ 2 gm 5 z 5 1

Ibalgin Baby por.sus.1x100ml/2gm

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 96 Kč 95 Kč K dispozici 19.1.2018

Ibalgin Baby por.sus.1x100ml/2gm si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Ibalgin Baby perorální suspenze 1 x 100 ml/ 2 gm si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Ibalgin Baby por.sus.1x100ml/2gm

IBALGIN BABY se používá k tlumení bolesti (např.: zoubků) a ke snížení horečky při chřipkových a jiných infekcích, včetně horečnaté reakce po očkování.

Přípravek IBALGIN BABY se používá k tlumení mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, uší, zubů, krku, zad, bolesti při pohmoždění a podvrtnutí, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění), snižuje horečku při chřipce.

 

 


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

IBALGIN BABY
Perorální suspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze
Popis přípravku: růžová viskózní suspenze.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace
Přípravek IBALGIN BABY je určen k léčbě:
 horečky, zejména při akutních bakteriálních a virových infekcích, včetně postvakcinační horečky;  bolesti zubů, hlavy (včetně migrény vaskulární etiologie), zad, bolesti svalů nebo kloubů nezánětlivé etiologie;  k symptomatické léčbě zánětlivých kloubních onemocnění, zejména juvenilní idiopatické artritidy; mimokloubního revmatizmu, degenerativních chorob kloubních a chorob páteře;  při distorzi kloubů a zhmoždění pohybového aparátu. Vzhledem k lékové formě je přípravek určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

4.2. Dávkování a způsob podání
Přípravek IBALGIN BABY by se měl podávat v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. Při léčbě horečky se používá jednotlivá dávka 5-10 mg ibuprofenu/kg tělesné hmotnosti, denní dávka by neměla překročit 40 mg ibuprofenu/kg tělesné hmotnosti.

Doporučené dávkování podle věku a hmotnosti: Věk Hmotnost Jednotlivá dávka Četnost podání

 • 3–6 měsíce 6–8 kg 2,5 ml (50 mg ibuprofenu) 3–4x
 • 6–12 měsíce 9–10 kg 3 ml (60 mg ibuprofenu) 3–4x
 • 1–2 roky 11–13 kg 4 ml (80 mg ibuprofenu) 3–4x
 • 2–3 roky 14–16 kg 5 ml (100 mg ibuprofenu) 3–4x
 • 3–6 let 17–20 kg 7 ml (140 mg ibuprofenu) 3x
 • 6–12 let:20–30 kg 8 ml (160 mg ibuprofenu) 3x
 • 30–40 kg 10–15 ml (200–300 mg ibuprofenu) 3x


Při léčbě ostatních onemocnění je denní dávka u dětí do 12 let věku 20-35 mg/kg tělesné hmotnosti rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách, u juvenilní revmatoidní artritidy až 40-50 mg/kg tělesné hmotnosti/den rozděleno do 3-4 jednotlivých dávek.
Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte (v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den):


Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den (mg) Množství suspense /den (ml)
6                          120                                       6
8                          160                                       8
10                        200                                       10
12                        240                                       12
14                        280                                       14
16                        320                                       16
18                        360                                       18
20                        400                                       20
30                    max. 500                              max. 25


U dětí s tělesnou hmotností do 30 kg se nedoporučuje překračovat dávku 25 ml suspenze (tj.
500 mg ibuprofenu) denně.
Postvakcinační horečka:
Přípravek se podává v dávce 2,5 ml suspenze (tj. 50 mg ibuprofenu). V případě potřeby je
možno tuto dávku zopakovat po 6 hodinách. Nemělo by se podávat více než 5 ml suspenze (tj.
100 mg ibuprofenu) denně.

Po dosažení uspokojivé odpovědi je vhodná redukce dávky, která ještě zajistí kontrolu
aktivity procesu.
K odměření přesné dávky je přiložena dávkovací trubička s pístem.
Před odebráním každé dávky je třeba suspenzi velmi dobře protřepat (cca. 5 sekund).
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny.

4.3. Kontraindikace
 přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,  přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antiflogistika projevující se jako astma, urtikaria a jiné alergické reakce,
 anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky,
 aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení),
 poruchy hemokoagulace a hemopoézy,  závažné srdeční selhání,  třetí trimestr gravidity.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
IBALGIN BABY by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy. Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Starší pacienti
U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální Gastrointestinální účinky Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.

Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.

U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s
anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.

Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5). 

Pokud se během léčby přípravkem IBALGIN BABY objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.
Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).

Kardiovaskulární účinky
Při léčbě pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání je třeba zvýšené opatrnosti, protože ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny případy retence tekutin a edémů. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSA (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů). Epidemiologické studie nepoukazují na zvýšené riziko IM při podávání nízkých dávek ibuprofenu (tj. do 1200 mg denně).

Podávání ibuprofenu je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).

Další upozornění
Zvýšené opatrnosti je třeba při renální a hepatální insuficienci, u astmatiků, při systémovém lupus erytematodes a jiných onemocněních pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy). U rizikových pacientů, tj. s omezením funkce srdce a ledvin, léčených diuretiky či při dehydrataci jakékoliv etiologie se doporučuje kontrola renálních funkcí. Objeví-li se poruchy
vizu, zastřené vidění, skotomy, poruchy barvocitu, je třeba přerušit léčbu. Terapii je nutné rovněž vysadit, přetrvává-li zhoršení jaterních funkcí nebo objeví-li se klinické příznaky hepatopatie. Při dlouhodobé terapii je vhodná kontrola krevního obrazu a rutinní sledování jaterních funkcí. U pacientů užívajících kumarinová antikoagulancia je vhodná častější kontrola hemokoagulačních parametrů. Rovněž je vhodná občasná kontrola glykémie.

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. 

IBALGIN BABY musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity. Používání léků, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů může z důvodu účinku na ovulaci negativně ovlivnit ženskou fertilitu. Tento účinek je však reverzibilní a odezní po ukončení terapie.

Mělo by být zváženo přerušení podávání ibuprofenu u žen, které mají problémy s početím nebo které jsou vyšetřovány pro infertilitu. IBALGIN BABY se nepodává dětem do 3 měsíců věku s tělesnou hmotností pod 6 kg. V této věkové kategorii není s podáváním přípravku dostatek zkušeností.

IBALGIN BABY obsahuje v 5 ml suspenze maximálně 0,12 g sacharidů. Přípravek obsahuje sorbitol, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, by tento přípravek neměli užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současném podávání ibuprofenu (zvláště ve vysokých dávkách) s antikoagulancii, např. s warfarinem, dochází k prodloužení protrombinového času a zvýšenému riziku krvácení. Při současné aplikaci s kyselinou acetylsalicylovou se snižuje antiagregační účinek kyseliny acetylsalicylové.

Fenobarbital zrychluje metabolizaci ibuprofenu; ibuprofen zvyšuje plazmatické hladiny lithia, digoxinu a fenytoinu, zvyšuje toxicitu metotrexátu a baklofenu. Současné podání kortikoidů anebo dalších nesteroidních antirevmatik zvyšuje riziko krvácení do GIT a riziko vzniku vředové choroby; současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko
gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4). Ibuprofen snižuje urikosurický účinek probenecidu a sulfinpyrazonu. Je možné snížení účinku diuretik, antihypertenziv a mifepristonu. Současné podání kaliumšetřících diuretik může vést k hyperkalémii. Dále může nesteroidní antirevmatikum zvýšit riziko křečí při léčbě fluorochinolony.

4.6. Těhotenství a kojení
Přípravek je určen dětem.
Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivňovat těhotenství a/nebo vývoj embrya či plodu. Údaje z epidemiologických studií poukazují na zvýšené riziko potratu, malformací srdce a gastroschízy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v začátcích těhotenství.

Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací bylo zvýšené z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Riziko se zvyšuje s dávkou a délkou terapie. U zvířat podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů ukázalo zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a embryofetální letalitu. Navíc u zvířat, které dostávaly během organogenezy inhibitory syntézy prostaglandinů, byla
popsaná zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních.

Pokud to není jednoznačně nevyhnutelné,  

IBALGIN BABY nesmí být podán během prvního a druhého trimestru gravidity. Pokud IBALGIN BABY užívá žena, která se snaží otěhotnět, nebo během prvého a druhého trimestru gravidity, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru gravidity mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavit plod:

- kardiopulmonální toxicitě (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a pulmonární hypertenzí);
- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion.

Matku a plod na konci těhotenství:
- možnému prodloužení doby krvácení, antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i po velmi nízkých dávkách;
- inhibici kontrakcí dělohy vedoucí k opoždění nebo prodloužení porodu. V důsledku toho je IBALGIN BABY kontraindikovaná během třetího trimestru gravidity.

Kojení
Ibuprofen a jeho metabolity přechází do mateřského mléka jen v zanedbatelném množství. Škodlivé účinky na kojence nebyly pozorovány, obecně proto není nutné přerušit kojení během krátkodobého užívání přípravku a za dodržení doporučené dávky. Bezpečnost při opakovaném užívání nebyla stanovena.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Pozornost není ovlivněna.

4.8. Nežádoucí účinky
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické¨vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po léčbě byly pozorovány také nausea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hematemeza, ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání. Velmi vzácně byly pozorovány kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu obzvláště ve vysokých dávkách (2400mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).

Ibuprofen může způsobit následující nežádoucí účinky (rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté – více než 1/10; časté – 1/100-1/10; méně časté 1/1 000-1/100; vzácné 1/10 000-1/1 000; velmi vzácné – méně než 1/10 000).


MedDRA třídy orgánových systémů, Frekvence Typ nežádoucího účinku, Gastrointestinální poruchy velmi časté nauzea, zvracení, pálení žáhy, průjem, obstipace, nadýmání, časté bolesti v epigastriu, vzácné gastritida, žaludeční vřed, uodenální vřed, krvácení z GIT (meléna, hematemeza), perforace gastrointestinálního traktu, velmi vzácné ulcerózní stomatitida, exacerbace Crohnovy, choroby, exacerbace ulcerózní kolitidy, Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
velmi vzácné pokles krevního tlaku, Poruchy jater a žlučových cest, vzácné poruchy jaterních funkcí (obvykle reverzibilní)
Poruchy krve a lymfatického systému velmi vzácné poruchy krvetvorby (neutropenie, agranulocytóza, aplastická nebo hemolytická anémie, trombocytopénie). Poruchy srdce vzácné kardiální selhávání velmi vzácné palpitace, Poruchy metabolismu a výživy velmi vzácné retence sodíku a tekutin, Cévní poruchy velmi vzácné hypertenze, Poruchy nervového
systému, méně časté závratě, bolesti hlavy, vzácné aseptická meningitis (zvl. u pacientů se systémovým lupus erythematodes a u některých kolagenóz). Psychiatrické poruchy velmi vzácné nespavost, deprese, emoční labilita
Poruchy ledvin a močových cest velmi vzácné cystitis, hematurie, poruchy ledvinných funkcí, včetně intersticiální nefritidy nebo nefrotického syndromu, Oční poruchy vzácné poruchy vizu, poruchy percepce barev, toxická amblyopie, Respirační, hrudní a mediastinální poruchy, vzácné bronchospasmus (především u astmatiků), Poruchy kůže a podkoží velmi vzácné bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova, syndromu a toxické epidermální nekrolýzy, Poruchy imunitního systému
vzácné hypersenzitivní reakce (horečka, raš, hepatotoxicita), Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce
po podání vzácné edémy. 

4.9. Předávkování
Ibuprofen v dávce do 100 mg/kg tělesné hmotnosti je netoxický, v dávce nad 400 mg/kg tělesné hmotnosti může způsobit závažnou intoxikaci: mohou vzniknout poruchy CNS – bolesti hlavy, závratě, nystagmus, křeče, které se mohou vystupňovat až k bezvědomí. Dále se mohou objevit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. V závažných případech může dojít k hypotenzi, acidóze, zástavě dechu a cyanóze.

Terapie akutního předávkování: co nejdříve provést výplach žaludku s podáním aktivního uhlí a projímadla či vyvolat dávicí reflex. Terapie je podpůrná a symptomatická – kontrola a úprava bilance tekutin a elektrolytů, udržování funkcí respiračních a kardiovaskulárních, při křečích možno podat diazepam, při hypotenzi plasmaexpandery, případně dopamin či
norepinefrin. Forsírovaná diuréza a hemodialýza se prokázaly neúčinnými, o hemoperfuzi nejsou údaje. Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem.

Návod k odměření přesné dávky suspenze:
1. Obsah uzavřené lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 vteřin).
2. Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej
tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte dávkovací trubičku hrdlem lahvičky do suspenze. Lahvička se neobrací dnem
vzhůru.
4. Pomocí pístu dávkovací trubičky natáhněte požadovanou dávku suspenze (podle značení na
trubičce – ml).
5. Vyjměte trubičku z hrdla lahvičky.
6. Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce trubičky do úst a jemným tlakem na píst, nebo
vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou.
7. Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Trubičku omyjte teplou vodou a nechte
vyschnout.
 

 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Lenka Koucká, 2013-07-17 17:23:25

  pro nás doma absolutně nepostradatelný přípravek - dcerce zabral na jakoukoli bolest i teplotu !

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594739029828
SUKL: 0146118
Značka: Ibalgin
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: bolest zubů, chřipka a nachlazení
Výrobce: Zentiva, a.s., Praha

Hodnocení 5 z 5

 • Lenka Koucká, 2013-07-17 17:23:25

  pro nás doma absolutně nepostradatelný přípravek - dcerce zabral na jakoukoli bolest i teplotu !

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím