Paralen Grip Horký Nápoj perorální gra.suspenze 12 citrón 5 z 5 1

Paralen Grip Horký Nápoj por.gra.sus. 12

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 160 Kč 148 Kč K dispozici 25.9.2017

Paralen Grip Horký Nápoj perorální gra.suspenze 12 citrón si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Paralen Grip Horký Nápoj perorální gra.suspenze 12 citrón si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Běhounská, Brno - Město, Běhounská 15

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 299 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Paralen Grip Horký Nápoj por.gra.sus. 12

Přípravek tlumící horečku, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů a suchý kašel.

1/4 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243220/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 

granule pro perorální suspenzi (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité 

údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek 

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce 

prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP 

HORKÝ NÁPOJ užívat 

3. Jak se přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ uchovávat 

6. Další informace 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ 

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, 

včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a

vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání. 

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVAT 

 

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 

2/4 

- pokud jste alergičtí/přecitlivělí na jakoukoli složku přípravku (viz. bod 6), 

- pokud trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jater, vysokým krevním tlakem, 

onemocněním srdce, cukrovkou, zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal), 

onemocněním štítné žlázy, 

- pokud současně užíváte některé léky k léčbě deprese 

 

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je 

zapotřebí 

- pokud máte problémy s požíváním alkoholu, 

- pokud trpíte jaterním onemocněním 

 

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození 

funkce jater. Pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna 

z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ), je užívání možné pouze 

na doporučení lékaře. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Současné dlouhodobé užívání PARALENU GRIP HORKÝ NÁPOJ a některých léků na 

spaní, léků proti epilepsii nebo některých antibiotik může způsobit poškození jater. 

Bez doporučení lékaře neužívejte tento lék, pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující 

paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ). 

 

Užívání přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ s jídlem a pitím 

Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození 

jater. 

 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Přípravek by se neměl užívat během těhotenství. 

Kojící ženy mohou užívat PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ pouze na výslovné 

doporučení lékaře. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, 

obsluha strojů, práce ve výškách). 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku PARALEN GRIP HORKÝ 

NÁPOJ 

Obsahuje 2,8 g sacharózy v 1 dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud

Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 

tento léčivý přípravek užívat. 

3/4 

Obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 

 

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ přesně podle pokynů této 

příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

Dospělí, včetně starších osob a mladistvých od 15 let: 4x denně jeden sáček rozpuštěný ve 

sklenici horké (nikoli vařící) vody. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 

hodinách. 

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. 

 

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů. 

Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a 

poraďte se o dalším postupu. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ, než jste 

měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když 

nejsou přítomny příznaky předávkování. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 

Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný 

průběh. 

 

 

Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ 

NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti 

výskytu): 

Vzácné (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 10 000): kožní alergické 

reakce, vyrážka 

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): změny 

krevního obrazu, žloutenka, zúžení průdušek 

 

Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ 

NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti 

výskytu): 

4/4 

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): bolesti 

hlavy, závratě (točení hlavy), nespavost, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, 

zvracení, průjem 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 

uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 

se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 

Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku. 

Pomocné látky: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina vinná, kyselina citrónová, 

přírodní citrónové aroma v prášku, povidon 25, citrónové aroma v prášku, kyselina 

askorbová (vitamin C), aspartam, pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé. 

 

Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ vypadá a co obsahuje toto balení 

Zrněný žluto-bílý prášek. 

Balení obsahuje 5, 6, 10 nebo 12 sáčků. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

30.1.2013

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Pavel Houska, Bc., 2015-11-02 20:05:40

  Přestože jde částečně, alespoň u mne, o placebo efekt, cítím se lépe :-) Navíc, chuťově není nápoj špatný a je zajímavá alternativa prášků.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594739213142
SUKL: 0180992
Značka: PARALEN
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Prášek
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení
Výrobce: ZENTIVA, K.S., PRAHA

Hodnocení 5 z 5

 • Pavel Houska, Bc., 2015-11-02 20:05:40

  Přestože jde částečně, alespoň u mne, o placebo efekt, cítím se lépe :-) Navíc, chuťově není nápoj špatný a je zajímavá alternativa prášků.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 299 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím