Persil Discs Odor Neutralization kapsle na praní 38 ks

Persil Discs Odor Neutralization kapsle na praní 38 ks

Tento produkt není momentálně dostupný, zjišťujeme informace od dodavatele

Doporučujeme vám tyto podobné produkty

Podívejte se také na zboží v podobných kategoriích

Univerzální kapsle na praní vhodné zejména na sportovní oblečení. Persil Discs s Deep Clean technologií obsahují unikátní kombinaci aktivních látek, které intenzivně působí i proti těm nejodolnějším skvrnám. Tyto aktivní látky proniknou hluboko do vláken, eliminují nepříjemný zápach a dokonce zabraňují jeho vzniku. Persil Discs Odor Neutralization nepříjemné pachy pouze nepřekrývá, ale ničí je na úrovni vláken.

Vlastnosti

 • Prací kapsle se 4 komorami.
 • Eliminuje nepříjemný pach na úrovni vláken a předchází jeho vzniku.
 • Proti odolným skvrnám.
 • Rozzáří prádlo.
 • Pečuje o látky.
 • Dlouhotrvající vůně.

Použití

 • Pro množství prádla >4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle.
 • Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.
 • Po vyjmutí kapsle balení uzavřete.
 • Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.
 • Používejte se suchýma rukama.
 • Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, < 5 % fosfonáty.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Vyzkoušejte také další produkty značky Persil, které naleznete v kategoriích Prací kapsle a tablety, Drogerie a Praní. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Prací kapsle a tablety.

EAN: 9000101380316
Značka: Persil
Forma: Kapsule
Velikost balení: 38 ks
Originální název: Persil Discs Malador 38 praní 38ks
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení
EAN: 9000101380316
Značka: Persil
Forma: Kapsule
Velikost balení: 38 ks
Originální název: Persil Discs Malador 38 praní 38ks
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení

Diskuze k produktu Persil Discs Odor Neutralization kapsle na praní 38 ks

Přestat sledovat diskuzi + Sledovat diskuzi
Nejnovější Nejstarší Nejužitečnější
{{ post.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
{{ post.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, post.user.totalAnswers) }}
{{ post.user.points }}
{{ translate('Points', null, post.user.points) }}
{{ post.createdAt }}
|
Upozornit na odpověď: {{ frequency.title }}
Sledovat odpovědi

{{ word }}
{{ post.title }}

{{ word }}
{{ post.text }}
{{ answer.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
Odborník
{{ answer.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, answer.user.totalAnswers) }}
{{ answer.user.points }}
{{ translate('Points', null, answer.user.points) }}
{{ answer.date }}
{{ word }}
{{ answer.text }}
Užitečné?
|

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se Bohužel jsme nic nenašli. Můžete se ale zeptat sami

Potřebujete poradit?
Neváhejte a položte dotaz.