Well Done Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 1l

Well Done Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 1l

Tento produkt není momentálně dostupný, zjišťujeme informace od dodavatele

Doporučujeme vám tyto podobné produkty

Podívejte se také na zboží v podobných kategoriích

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Zkuste také ostatní produkty značky Well Done, které jsou v kategoriích Drogerie, Mytí nádobí a Ruční mytí. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Ruční mytí.

EAN: 5998466119365
Značka: Well Done
Velikost balení: 1 l
Forma: Tekutina
Originální název: Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 1l
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení
EAN: 5998466119365
Značka: Well Done
Velikost balení: 1 l
Forma: Tekutina
Originální název: Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 1l
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení

Diskuze k produktu Well Done Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 1l

Přestat sledovat diskuzi + Sledovat diskuzi
Nejnovější Nejstarší Nejužitečnější
{{ post.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
{{ post.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, post.user.totalAnswers) }}
{{ post.user.points }}
{{ translate('Points', null, post.user.points) }}
{{ post.createdAt }}
|
Upozornit na odpověď: {{ frequency.title }}
Sledovat odpovědi

{{ word }}
{{ post.title }}

{{ word }}
{{ post.text }}
{{ answer.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
Odborník
{{ answer.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, answer.user.totalAnswers) }}
{{ answer.user.points }}
{{ translate('Points', null, answer.user.points) }}
{{ answer.date }}
{{ word }}
{{ answer.text }}
Užitečné?
|

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se Bohužel jsme nic nenašli. Můžete se ale zeptat sami

Potřebujete poradit?
Neváhejte a položte dotaz.