Sinex Vicks aloe+eukal 0.5 mg/ml nosní sprej 1 x 15 ml/ 7.5

Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg/ml nas.spr.1x15ml/7.5

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg/ml nas.spr.1x15ml/7.5

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin. Nepoužívejte déle než 5-7 dní.

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml, 

oxymetazolini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, 

nosní sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 

používat 

3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej používá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej uchovávat 

6. Další informace 

 

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ 

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu 

spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a 

přetrvává 6-8 hodin. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A 

EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej: 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na 

kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej (viz sekce 6). 

jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy 

(užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí). 

jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem. 

jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem). 

jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový). 

jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky. 

 

Nepodávejte dětem do 6 let. 

 

Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se poraďte se svým 

lékařem, pokud máte: 

vysoký krevní tlak, 

onemocnění srdce včetně anginy pectoris 

diabetes (cukrovku), 

problémy se štítnou žlázou 

zvětšenou prostatu. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej užívat, informujte svého lékaře nebo 

lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou 

dostupné bez lékařského předpisu: 

inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese. 

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud jste užíval/a tyto léky během 

minulých 2 týdnů. 

tricyklická antidepresiva informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako 

amitriptylin a imipramin. 

betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před 

použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud užíváte některý z nich. 

lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) informujte lékaře, pokud tento lék užíváte. 

 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a 

Eukalyptus, nosní sprej. Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, 

která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání. 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ 

POUŽÍVÁ 

 

Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej přesně podle pokynů svého lékárníka 

nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování: Doporučená dávka je: 

Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. 

Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. 

Děti do 6 let: nepoužívat 

Nepřekračujte doporučenou dávku. 

Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a 

Eukalyptus , nosní sprej může způsobit ucpání nosu. 

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech. 

 

Návod: 

1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku 

stisknutím uzavřete. 

2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky. 

3. Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba. 

4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět. 

 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus , nosní sprej, než jste měl(a) 

Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a 

lék vezměte s sebou. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus , nosní sprej 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

 

 

Méně časté (u méně než 1 ze 100 lidí) kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo 

v hrdle. 

 

Vzácné (u méně než 1 z 1000 lidí): 

Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní 

tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy 

zraku. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

 

 

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Uchovávejte do 25°C. 

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej po uplynutí doby použitelnosti vyznačené 

na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej obsahuje 

 

Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml. 

Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, 

kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, 

levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec 

sekce 2 benzalkonium-chlorid) 

 

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.

Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 

10 nebo 15 ml roztoku. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Procter & Gamble GmbH 

Sulzbacher Strasse 40-50 

D-65824 

Schwalbach am Taunus 

Německo 

 

Výrobce 

Procter and Gamble Manufacturing GmBH 

Procter & Gamble Strasse 1 

64521 Gross-Gerau 

Německo 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Belgie: VICKS Sinex Aloe 0,5mg/l neusspray oplossing 

Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml 

Dánsko: Vicks Sinex 

Finsko: Vicks Sinex 

Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5mg/ml neusspray oplossing 

Maďarsko: Sinex Wick Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray 

Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung 

Norsko: bude upřesněno 

Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus 

Portugalsko: Sinexsensi Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray 

Řecko: Vicks Sinex spray 

Spojené Království (Velká Británie): Vicks Sinex Soother 

Španělsko: Sinexsensi 

Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.11.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 5410076294336
SUKL: 0165064
Značka: VICKS
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím