VECTAVIR tónovaný krém na opary 10mg/g drm.cr.1x2g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

VECTAVIR tónovaný krém na opary 10mg/g drm.cr.1x2g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

VECTAVIR tónovaný krém na opary 10mg/g drm.cr.1x2g

Vectavir je jemný béžový až hnědý homogenní krém, který je určen k léčbě oparů (herpes labialis) a obsahuje léčivou látku penciklovir a patří do skupiny protivirových léčiv, které zastavují množení virové infekce. Pro dospělé a dospívající od 12 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

Penciclovirum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. - Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

 • Co je Vectavir a k čemu se používá
 • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vectavir používat
 • Jak se Vectavir používá
 • Možné nežádoucí účinky
 • Jak Vectavir uchovávat
 • Obsah balení a další informace

1. CO JE VECTAVIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vectavir je určen k léčbě oparů (herpes labialis). Opary jsou způsobeny virovou infekcí. Virus může po dlouhou dobu zůstávat neaktivní, ale pokud se aktivuje, virus se pomnoží a způsobí rozvoj oparu. To může nastat například pokud jste vyčerpaný/á, pokud máte chřipku nebo jste nachlazeý/á, nebo pokud jste byl/a vystavena nadměrnému slunečnímu záření. Virus způsobuje bolestivé puchýře na rtech.

VECTAVIR obsahuje léčivou látku penciklovir a patří do skupiny protivirových léčiv, které zastavují množení viru

Přípravek tlumí bolest při oparech, urychluje hojení a zkracuje dobu, po kterou je opar nakažlivý,avšak použití Vectaviru nezabrání šíření oparu na další osoby

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 12 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VECTAVIR POUŽÍVAT

Nepoužívejte Vectavir - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na penciklovir, famciklovir propylenglykol, cetylstearylalkohol nebo na kteroukoliv jinou složku tohoto přípravku. (viz bod 6 na konci této příbalové informace) Pokud si myslíte, že trpíte zmíněnou přecitlivělostí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože v takovém případě není Vectavir pro Vás vhodný.

2. Zvláštní opatrnosti při použití Vectaviru je zapotřebí 

Vectavir má být používán pouze na opary na rtech a v okolí úst.Nedoporučuje se používat na sliznice (např. v ústech nebo nose, ani na sliznici pohlavních orgánů). Vyhněte se používání do očí nebo v blízkosti očí.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem pokud si nejste jisti, zda jde u Vás opravdu o opar, pokud máte potíže s imunitou nebo pokud užíváte léčbu, která závažně ovlivňuje imunitu (tj.

Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená) např. pacienti s AIDS, po transplantaci kostní dřeně nebo pacienti s rakovinou. .

Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, nepoužívejte Vectavir bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Používáte-li nebo chcete začít používat současně s přípravkem VECTAVIR nějaký jiný kožní přípravek (volně prodejný nebo na lékařský předpis), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, nepoužívejte Vectavir, pokud Vám jej nepředepsal lékař.

Důležité informace o některých složkách Vectaviru

Vectavir obsahuje cetylstearylalkohol. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida)

Vectavir obsahuje propylenglykol. Může způsobit podráždění kůže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. JAK SE VECTAVIR POUŽÍVÁ

Dospělí, včetně osob nad 60 let, mladiství a děti starší než 12 let.

Používání Vectaviru se nedoporučuje pro děti do 12 let.

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, ještě než se opar objeví, tj. když cítíte pálení nebo svědění. Krém je však účinný, i když ho začnete používat až po objevení oparu. Před a po použití krému si důkladně umyjte ruce. Vymáčkněte malé množství krému na prst a naneste na postižené místo.Volitelně, pokud si přejete, u balení, která jsou vybavena čistými jednorázovými aplikátory, je můžete použít místo Vašich prstů.

Během dne nanášejte krém na postižené místo každé 2 hodiny (přibližně 8krát denně) po dobu 4 dnů..

Krém nestírejte.. Krém používejte celé 4 dny.

Pokud se doba použití krému shoduje s dobou jídla, krém naneste vždy až po jídle, abyste ho nemohli při jídle setřít. Pokud krém setřete do jedné hodiny po nanesení, naneste další dávku.

Krém používejte dál i v případě, že nebudete pozorovat okamžité zlepšení. Může trvat určitou dobu, než se účinek krému projeví.

Pokud Vaše příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 4 dnech léčby, vyhledejte lékaře.

Máte-li nějaké otázky ohledně použití krému, poraďte se v lékárně nebo u lékaře.

Jestliže jste použil(a) více Vectaviru než jste měl(a)

Je nepravděpodobné, že by použití většího množství krému na kůži mělo škodlivé účinky, ale může se objevit mírné podráždění kůže. 3

Jestliže jste zapomněl(a) použít Vectavir

Pokud zapomenete krém použít v určenou hodinu, použijte jej ihned, jakmile si vzpomenete a následující dávku naneste podle původního časového rozvrhu.

Jestiže jste náhodně požil(a)

Náhodné požití krému není nebezpečné. Může způsobit přechodné mírné podráždění ústní sliznice, které nevyžaduje zvláštní léčbu. Budete-li tím znepokojeni, kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

Pokud máte opar, dodržujte tato obecná doporučení. Pamatujte, že opar je infekční.

Aby nedošlo k infekci dalších částí těla a přenosu viru na ostatní, je důležité dodržovat následující:

Nelíbejte se s ostatními osobami, zvláště pak s dětmi.

Vyhněte se orálnímu sexu

Používejte pouze vlastní ručníky, skleničky a ostatní předměty denní potřeby.

Nepropichujte opary, protože může dojít k prodloužení doby hojení.

Nedotýkejte se očí, mohlo by dojít k přenosu oparu.

Nepůjčujte otevřené tuby s krémem jiným osobám

 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Vectavir nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Většina lidí používajících Vectavir nezaznamenala žádné problémy.Ojediněle může použití krému vyvolat přechodný pocit pálení, píchání nebo sníženou citlivost (brnění) v postiženém místě. Tyto příznaky však obvykle rychle odezní. Některé osoby zaznamenaly nežádoucí účinky typu alergické reakce, jako je alergická dermatitida, vyrážka, kopřivka, svědění, puchýře a otoky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK VECTAVIR UCHOVÁVAT

VECTAVIR uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Vectavir nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Vectavir obsahuje

 • Léčivou látkou je penciclovirum. Jeden gram Vectaviru obsahuje 10 mg pencikloviru.
 • Dalšími složkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, cetylstearylalkohol, propylenglykol, čištěná voda, cetomakrogol 1000.

JakVectavir vypadá a co obsahuje toto balení

Vectavir je bílý jemný homogenní krém. Dodává se v zaslepené Al stlačitelné tubě uvnitř potažené ochranným lakem, uzavřené bílým HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím hrotem. Součástí balení může být 20 jednorázových aplikátorů.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594050582323
SUKL: 0203259
Značka: VECTAVIR
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Krém
Dodavatel na trh: OMEGA PHARMA A.S.
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: NOVARTIS S.R.O.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím