Pilulka Auto

Livostin nosní sprej suspenze 1 x 10 ml/ 5 mg

Livostin nas.spr.sus.1x10ml/5mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 159 Kč Skladem > 5 ks

Livostin nosní sprej suspenze 1 x 10 ml/ 5 mg si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Livostin nosní sprej suspenze 1 x 10 ml/ 5 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Livostin nas.spr.sus.1x10ml/5mg

Sprej je určen k rychlému a dlouhodobému zmírnění obtíží, jako např. kýchání, rýmy, svědění nosu, které jsou způsobeny alergií.

LIVOSTIN 1X10ML/5MG Suspenze ve spreji

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LIVOSTIN 

nosní sprej, suspenze 

(levocabastini hydrochloridum) 

 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Livostin musíte používat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Livostin a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livostin používat 

3. Jak se přípravek Livostin používá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak přípravek Livostin uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti). 

Nosní sprej Livostin se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění nosních obtíží, 

např. kýchání, rýmy, svědění nosu, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, 

prach a jiné látky. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, 

NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT 

 

Nepoužívejte Livostin 

pokud jste přecitlivělý/á na kteroukoli složku přípravku. 

V případě, že si nejste těmito údaji jist, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Livostin je zapotřebí 

 

Ledvinové poruchy 

Pokud trpíte onemocněním ledvin používejte nosní sprej Livostin pouze na základě doporučení 

Vašeho lékaře. 

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

 

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Používání přípravku Livostin s jídlem a pitím 

není ovlivněno. 

 

Těhotenství a kojení 

Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, 

který rozhodne, zda můžete používat Livostin. 

 

V období kojení používejte nosní sprej Livostin pouze po poradě se svým lékařem. 

 

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů 

Nosní sprej Livostin obvykle neovlivňuje bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových 

vozidel nebo obsluhy strojů. Pokud byste se však cítil ospalý, buďte opatrný při řízení vozidel 

nebo obsluze strojů. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Livostin 

Nosní sprej Livostin obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může 

způsobit kožní reakce. 

V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat. 

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ 

Použití u dětí 

Použití u dětí do šesti let posoudí lékař. 

 

Použití u dospělých a dětí od šesti let 

 

Nosní sprej Livostin je vyráběn v lékové formě suspenze. 

Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte. 

 

Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od šesti let dvě vstříknutí dvakrát 

denně do každé nosní dírky. Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vstříknutí opakovat třikrát 

nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné 

zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik 

měsíců. 

 

Návod k použití: 

1. Před odstraněním uzávěru důkladně protřepejte obsah lahvičky. 

2. Před prvním použitím odstraňte krycí víčko a jednou nebo dvakrát krátce stiskněte lahvičku, 

dokud se nevytvoří jemný sprej. 

3. Důkladně se vysmrkejte. 

4. Uchopte lahvičku, jak je zobrazeno na nákresu. Lehce předkloňte hlavu. 

Stiskněte jednu nosní dírku a zasuňte trysku do druhé. 

5. Dvakrát vstříkněte a vdechněte stejnou nosní dírkou. 

 

6. Postup opakujte dle pokynů 4 a 5 i při vstřikování do druhé nosní dírky. 

 

 

Jestliže jste nedopatřením požil obsah lahvičky přípravku Livostin 

 

V případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, 

se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete 

mezitím udělat, je pít hodně vody. 

 

Informace určená lékařům v případě předávkování 

Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických 

nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i nosní sprej LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však 

nemusí vyskytnout u každého. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

 

K nežádoucím účinkům, které byly hlášeny u nosního spreje Livostin, patří: 

velmi časté: bolest hlavy 

časté: nevolnost, únava, bolest v nosu, zánět vedlejších nosních dutin, závratě, ospalost, bolest 

v krku, krvácení z nosu, kašel 

méně časté: celková nevolnost; podráždění, bolest, suchost v nosu; přecitlivělost, nepříjemný 

pocit v nosu, ucpaný nos, zúžení průdušek, ztížené dýchání, 

vzácné: neobvykle rychlý tlukot srdce; pocit pálení, nepříjemný pocit v nosu; otok nosní 

sliznice. 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT 

 

Nosní sprej Livostin uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě 15-30 °C. 

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co nosní sprej Livostin obsahuje 

Léčivou látkou nosního spreje Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini 

hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu). 

 

Livostin je vyráběn jako sterilní bílá suspenze v lahvičkách z plastické hmoty o obsahu 10 mililitrů 

s mechanickým dávkovačem a polypropylenovým chráničem. 

 

Jeden mililitr nosního spreje obsahuje 0,5 miligramu levokabastinu 

a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada). 

 

Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu 

sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a čištěná voda. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson 

Foundation Park, Roxborough Way 

Maidenhead, Berkshire 

SL6 3UG, Velká Británie 

 

Výrobce 

Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 

B-2340 Beerse, Belgie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 

o registraci: 

Johnson & Johnson, s.r.o. 

Karla Engliše 3201/6 

150 00 Praha 5 

tel.: 227 012 111 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.3.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3574660511345
SUKL: 0119924
Značka: LIVOSTIN
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Sprej
Dodavatel na trh: Johnson & Johnson
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: Janssen-Cilag Pharmaceuticals S.A., Atheny

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím