Pilulka Auto

Sanorin roztok 0.5 PM tekutina 1 x 10 ml 5 z 5

Sanorin roztok 0.5PM liq.1x10ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 19:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Sanorin roztok 0.5PM liq.1x10ml

Sanorin se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha nebo jako oční kapky při zánětu spojivek a při podráždění oka prachem, větrem, kouřem nebo mechanickými vlivy.  Sanorin 0,5 může být podáván dětem starším 2 let a mohou ho používat mladiství a dospělí. 

SANORIN 0.5 PM 10 ml

Nosní kapky, roztok

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin 0,5 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sanorin 0,5 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 0,5 používat

3. Jak se Sanorin 0,5 používá

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Uchovávání přípravku Sanorin 0,5

6. Další informace

 

Sanorin 0,5, oční a nosní kapky, roztok

(Naphazolini nitras)

 

- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,005 g v 10 ml.

- Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben, sterilizovaná čištěná voda.

Skleněná lahvička obsahuje 10 ml roztoku.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika

 

1. CO JE SANORIN 0,5 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sanorin 0,5 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Při podání do oka dochází ke zúžení průsvitu cév spojivkové tkáně a k vysušení sliznice spojivkového vaku. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin při aplikaci do nosu a asi 8 hodin při podání do spojivkového vaku.

Sanorin 0,5 se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha nebo jako oční kapky při zánětu spojivek a při podráždění oka prachem, větrem, kouřem nebo mechanickými vlivy. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických zákrocích v nose

Sanorin 0,5 může být podáván dětem starším 2 let a mohou ho používat mladiství a dospělí. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN 0,5 POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte Sanorin 0,5:

- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu 

0,5. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

- jestliže trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem nesmíte Sanorin 0,5 vkapávat do oka.

Přípravek nesmí být podáván dětem do 2 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Sanorin 0,5 je zapotřebí:

jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)

jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)

jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)

jestliže trpíte průduškovým astmatem 

jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak

jestliže používáte kontaktní čočky. Je třeba zabránit přímému kontaktu čoček s kapkami, protože by mohlo dojít k jejich zkalení. Před aplikací Sanorinu 0,5 čočky z oka vyjměte a umístěte je zpět až za 15 minut po aplikaci kapek.

 

Těhotenství a kojení:

Sanorin 0,5 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, avšak při vkapávání do oka může ojediněle dojít k rozšíření zornic, což vede k rozmazanému vidění. Proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost můžete vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

 

Další informace o některých složkách přípravku: 

Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně ( s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Při současném podávání Sanorinu 0,5 a některých léků užívaných k  léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení krevního tlaku. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE SANORIN 0,5 POUŽÍVÁ

 

Pokud lékař neurčí jinak:

Při použití do nosu

si mladiství starší 15-ti let a dospělí kapou 1 až 3 kapky přípravku. Dětem ve věku od 2 do 6 let se podává 1 2 kapky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let 2 kapky. Přípravek se vkapává do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 1 týdne u dospělých, a ne déle než 3 dny u dětí. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 

Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.

Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.

Při použití do očí

se dětem starším 2 let, mladistvým a dospělým kape 1 až 3 krát denně 1 až 2 kapky do každého z postižených očí, a to krátkodobě anebo s několikadenními přestávkami.

Přípravek se podává při záklonu hlavy nebo vleže a vkapává se do vnitřního očního koutku.

Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 0,5 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste použil(a)více Sanorinu 0,5, než jste měl:

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 0,5:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin 0,5 nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu 0,5 může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. 

Při podání do spojivkového vaku může dojít k podráždění v místě aplikace a vzácně může být pozorováno rozšíření zornic. Ojediněle se mohou dostavit celkové účinky jako při podání do nosu.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SANORIN 0,5

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Datum poslední revize textu:

7.1.2010SANORIN 0.5 PM OPH+ 10ML Nosní kapky, roztok

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Značka: SANORIN

Charakteristika: Léčivý přípravek

Kód výrobku: 15278

Kód EAN: 8594737044410

Kód SUKL: 0000811

Farmakoterapeutická skupina: Nosní léčiva (ATC: R01AA08)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin 0,5 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sanorin 0,5 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 0,5 používat

3. Jak se Sanorin 0,5 používá

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Uchovávání přípravku Sanorin 0,5

6. Další informace

 

Sanorin 0,5, oční a nosní kapky, roztok

(Naphazolini nitras)

 

- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,005 g v 10 ml.

- Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben, sterilizovaná čištěná voda.

Skleněná lahvička obsahuje 10 ml roztoku.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika

 

1. CO JE SANORIN 0,5 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sanorin 0,5 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Při podání do oka dochází ke zúžení průsvitu cév spojivkové tkáně a k vysušení sliznice spojivkového vaku. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin při aplikaci do nosu a asi 8 hodin při podání do spojivkového vaku.

Sanorin 0,5 se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha nebo jako oční kapky při zánětu spojivek a při podráždění oka prachem, větrem, kouřem nebo mechanickými vlivy. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických zákrocích v nose

Sanorin 0,5 může být podáván dětem starším 2 let a mohou ho používat mladiství a dospělí. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN 0,5 POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte Sanorin 0,5:

- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu 

0,5. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

- jestliže trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem nesmíte Sanorin 0,5 vkapávat do oka.

Přípravek nesmí být podáván dětem do 2 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Sanorin 0,5 je zapotřebí:

jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)

jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)

jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)

jestliže trpíte průduškovým astmatem 

jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak

jestliže používáte kontaktní čočky. Je třeba zabránit přímému kontaktu čoček s kapkami, protože by mohlo dojít k jejich zkalení. Před aplikací Sanorinu 0,5 čočky z oka vyjměte a umístěte je zpět až za 15 minut po aplikaci kapek.

 

Těhotenství a kojení:

Sanorin 0,5 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, avšak při vkapávání do oka může ojediněle dojít k rozšíření zornic, což vede k rozmazanému vidění. Proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost můžete vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

 

Další informace o některých složkách přípravku: 

Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně ( s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Při současném podávání Sanorinu 0,5 a některých léků užívaných k  léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení krevního tlaku. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE SANORIN 0,5 POUŽÍVÁ

 

Pokud lékař neurčí jinak:

Při použití do nosu

si mladiství starší 15-ti let a dospělí kapou 1 až 3 kapky přípravku. Dětem ve věku od 2 do 6 let se podává 1 2 kapky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let 2 kapky. Přípravek se vkapává do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 1 týdne u dospělých, a ne déle než 3 dny u dětí. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 

Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.

Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.

Při použití do očí

se dětem starším 2 let, mladistvým a dospělým kape 1 až 3 krát denně 1 až 2 kapky do každého z postižených očí, a to krátkodobě anebo s několikadenními přestávkami.

Přípravek se podává při záklonu hlavy nebo vleže a vkapává se do vnitřního očního koutku.

Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 0,5 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste použil(a)více Sanorinu 0,5, než jste měl:

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 0,5:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin 0,5 nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu 0,5 může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. 

Při podání do spojivkového vaku může dojít k podráždění v místě aplikace a vzácně může být pozorováno rozšíření zornic. Ojediněle se mohou dostavit celkové účinky jako při podání do nosu.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SANORIN 0,5

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Datum poslední revize textu:

7.1.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Jana Křivanová, 2014-04-19 14:47:37

  Opravdu ulevil při silné rýmě do 5 minut a fungoval několik hodin.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594737084317
SUKL: 0000811
Značka: SANORIN
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Kapky
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: dýchací cesty

Hodnocení 5 z 5

 • Jana Křivanová, 2014-04-19 14:47:37

  Opravdu ulevil při silné rýmě do 5 minut a fungoval několik hodin.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 19:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím