Loperon cps perorální orální tobolky tvrdá 20 x 2 mg 5 z 5

Loperon cps por.cps.dur. 20x2mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 143 Kč 131 Kč K dispozici 24.10.2016

Loperon cps perorální orální tobolky tvrdá 20 x 2 mg si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Loperon cps perorální orální tobolky tvrdá 20 x 2 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Loperon cps por.cps.dur. 20x2mg

K léčbě akutního i chronického průjmu. Používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Hlavně po operacích, při léčbě průjmu z dietní chyby, při stresových průjmech.

LOPERON CPS 20X2MG Tobolky

 

Loperon cps 

2mg 

Tvrdé tobolky 

Loperamidi hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. 

- Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Loperon cps a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat 

3. Jak se Loperon cps užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Loperon cps uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 

1. Co je Loperon cps a k čemu se používá 

Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách. 

Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu 

onemocnění. Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékařským dohledem. 

 

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat 

Neužívejte Loperon cps 

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) 

- trpíte zácpou nebo zpomalenou střevní činností 

- trpíte akutní úplavicí charakterizované krvavými průjmy a vysokou horečkou 

- trpíte akutní ulcerozní kolitidou 

- trpíte bakteriálním zánětem tlustého střeva 

- trpíte pseudomonádovou kolitidou 

 

Přípravek Loperon cps není určen pro děti mladší než 6 let. 

 

Upozornění a opatření 

Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, abdominální distenze nebo 

neprůchodnost střev. 

Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí.  

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce 

přípravku, že trpíte ulcerózní kolitidou anebo obleněním střevní činnosti, že máte krev ve stolici, a 

také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika. Také musíte lékaře upozornit, 

jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater. 

Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte. 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v 

minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Loperon cps. 

U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním Loperon cps poradit s lékařem. 

 

Děti 

Dětem mladším než 6 let není přípravek Loperon cps určen. 

 

Další léčivé přípravky a Loperon cps 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Při současném podávání loperamidu s chinidinem, ritonavirem, itrakonazolem, ketokonazolem nebo 

gemfibtozilem se silně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím 

vyhnout. 

Loperamid silně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu v krvi. 

Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky loperamidu 

snížit. 

 

Přípravek Loperon cps s jídlem a pitím 

Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 

Loperamid přechází do mateřského mléka. O účincích loperamidu v těhotenství a v období laktace u 

člověka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v průběhu gravidity a v období kojení podávat 

neměl. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při silných průjmech, jaké se léčí přípravkem Loperon cps, bývají občas pocity slabosti, spavosti a 

závratě. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost. 

 

Přípravek Loperon cps obsahuje laktosu. 

 

3. Jak se Loperon cps užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím 

tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu. 

 

Doporučená dávka přípravku je: 

Dávkování dospělým a dětem ve věku 6 17 let: 

Akutní průjem: 

Počáteční dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 

mg hydrochloridu loperamidu). Potom pacienti užijí 1 tobolku (2mg) po každé neformované stolici. 

Chronický průjem: 

Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 

mg hydrochloridu loperamidu) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne 

frekvence 1 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle po dávce 1 6 tobolek (2 12 mg 

hydrochloridu loperamidu). 

Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu

loperamidu) pro dospělé. U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 

mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně. 

Dávkování pacientům vyššího věku: 

U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování. 

Dávkování při poruchách činnosti ledvin: 

U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování. 

Dávkování při poškození jaterních funkcí: 

Při použití u pacientů s poruchami činnosti jater mohou přípravek LOPERON užívat jen po poradě 

s lékařem. 

 

Použití u dětí 

Děti mladší než 6 let: 

Pro děti mladší 6 let není tento přípravek určen. 

 

Jestliže jste užil(a) více Loperonu cps , než jste měl(a) 

Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zácpou, zpomalením činnosti střev, poruchami 

centrálního nervstva - např. křečemi, apatií, spavostí, mimovolnými pohyby svalů, poruchou pohybové 

koordinace a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním). 

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, 

urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon cps 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon cps 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte 

se o dalším postupu s lékařem. 

Při chronickém průjmu užívejte LOPERON cps. pouze na doporučení lékaře, který určí dobu 

léčby. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Velmi časté ( 1/10) 

Časté (1/100 až <1/10) 

Méně časté (1/1 000 až <1/100) 

Vzácné (1/10 000 až <1/1 000) 

Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Systém, orgán Indikace 

Akutní průjem 

(N=2755) 

Chronický 

průjem (N=321) 

Akutní + chronický 

průjem a 

postmarketingové 

zkušenosti 

Poruchy imumitního systému 

Reakce přecitlivělosti 

Anafylaktická reakce (včetně 

anafylaktického šoku), anafylaktoidní 

reakce 

 

Vzácně 

Poruchy nervového systému 

Bolesti hlavy 

Závratě 

Ospalost 

Ztráta vědomí, ztuhlost, snížené vědomí, 

zvýšení tlaku (hypertonie), poruchy 

koordinace 

 

Vzácně 

Oční poruchy 

Zúžené zornice 

 

Vzácně 

Gastrointestinální poruchy 

Zácpa, nevolnost, plynatost 

Bolesti v břiše, abdominální diskomfort, 

sucho v ústech 

Bolesti v nadbřišku, zvracení 

Dyspepsie 

Střevní neprůchodnost , nepříjemné pocity 

na jazyku 

Abdominální distenze 

 

Vzácně 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Vyrážka 

Bulózní erupce (včetně Stevensonova-

Johnsonova syndromu, toxické 

epidermální nekrolýzy a erythema 

multiforme), otok obličeje (angioedém), 

kopřivka, svědění 

 

Méně často 

Vzácně 

Poruchy ledvin a močových cest 

Zadržování moči 

 

Vzácně 

Všeobecné poruchy 

Únava 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

 

5. Jak Loperon cps uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co Loperon cps obsahuje 

 

- Léčivou látkou je Loperamidi hydrochloridum. 

Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, černý 

oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, patentní modř V 

(E 131). 

 

Jak Loperon cps vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Loperon cps jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, 

obsahující bílý až téměř bílý prášek. 

Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

HEXAL AG, Industriestrasse 25, 

D-83607 Holzkirchen, Německo 

 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 

LEK S.A., Ul. Domanievska 50 C, 02-672, Varšava, Polsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 

s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

25.7.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Adéla Hrubá, 2015-07-14 12:21:01

  Velmi účinný při chronických či akutních průjmech. Není vhodný na léčbu střevních viróz!!! Doporučuji do lékárničky na dovolenou.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 5907626701722
SUKL: 0192853
Značka: LOPERON
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tvrdé tobolky
Dodavatel na trh: Sandoz
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN

Hodnocení 5 z 5

 • Adéla Hrubá, 2015-07-14 12:21:01

  Velmi účinný při chronických či akutních průjmech. Není vhodný na léčbu střevních viróz!!! Doporučuji do lékárničky na dovolenou.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím