FSC

FSC

Nevládní nezisková organizace „Forest Stewardship Council“ chrání ohrožené a zpustošené lesy za pomoci propagace zodpovědné správy lesů. V České republice FSC podporuje blízké lesní hospodaření a dřevozpracující podniky. Certifikát zajišťuje ekologická, sociální a ekonomická kritéria pro lesní hospodaření splňující standard mezinárodního certifikačního systému FSC.

Top produkty s tímto certifikátem