Pilulka Auto

Livostin oph.kapky suspenze 4 ml/ 2 mg 5 z 5

Livostin oph.gtt.sus.4ml/2mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 171 Kč Skladem > 5 ks

Livostin oph.kapky suspenze 4 ml/ 2 mg si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Livostin oph.kapky suspenze 4 ml/ 2 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Livostin oph.gtt.sus.4ml/2mg

Používají se k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií.

LIVOSTIN 4ML/2MG Oční kapky, suspenze

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIVOSTIN

oční kapky, suspenze

(levocabastini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Livostin používat pečlivě 

podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Livostin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livostin používat 

3. Jak se přípravek Livostin používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Livostin uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, 

zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, 

prach a jiné látky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, 

NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Livostin 

pokud jste přecitlivělý/á na kteroukoli složku přípravku.

V případě, že si nejste těmito údaji jisti, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Livostin je zapotřebí

Měkké kontaktní čočky

Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.

V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami Livostin,

se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací 

a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, 

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Používání přípravku Livostin s jídlem a pitím

není ovlivněno.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, 

zda můžete používat Livostin.

V období kojení používejte oční kapky Livostin pouze po poradě se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů

Oční kapky Livostin neovlivňují bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy 

strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Livostin

Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.

V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ

Použití u dětí

Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.

Použití u dospělých a dětí od šesti let

Oční kapky Livostin jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze.

Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Obvyklé doporučené dávkování pro dospělé a děti od šesti let je jedna kapka dvakrát denně do obou očí.

Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat do obou očí jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně. 

Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží 

do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

 

Návod k použití:

Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.

1. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.

2. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.

3. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko 

směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního 

víčka. Několikrát mrkněte, aby se kapka rovnoměrně rozptýlila do celého oka.

4. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.

Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu.

Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky.

 

Jestliže jste nedopatřením požil obsah lahvičky přípravku Livostin

V případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, 

se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím 

udělat, je pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování

Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů

za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí 

vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

K nežádoucím účinkům, které byly hlášeny u očních kapek Livostin, patří:

časté: bolest očí a rozostřené vidění

méně časté: otok očních víček

velmi vzácné: otok očí, zarudnutí očí, přecitlivělost, zánět spojivek, zánět očních víček; určitý druh 

alergických obtíží charakterizovaných otokem rtů, jazyka, očních víček, kopřivkou 

a dušností; reakce v místě podání zahrnující pálení, zarudnutí, podráždění; bolest, otok, svědění, slzení 

očí, rozostřené vidění; podráždění kůže, která přišla do kontaktu s lékem; kopřivka a bolest hlavy.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Livostin obsahuje

Léčivou látkou očních kapek Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini 

hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).

Livostin je vyráběn ve formě bílé mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty 

o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.

 

Jeden mililitr očních kapek obsahuje 0,50 miligramu levokabastinu 

a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada). 

Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a voda na injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson 

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

BE-2340 Beerse, Belgie

Famar A.V.E. 

Agiou Dimitriou 63

GR-17456 Alimos Attiki, Řecko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

29.2.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Sona Svobodova, 2014-08-04 11:50:30

  pro rychlou ulevu oci, vynikajici

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 3574660512656
SUKL: 0119923
Značka: LIVOSTIN
Cesta podání: Do očí
Léková forma: Suspenze
Dodavatel na trh: Johnson & Johnson
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: Janssen-Cilag Pharmaceuticals S.A., Atheny

Hodnocení 5 z 5

 • Sona Svobodova, 2014-08-04 11:50:30

  pro rychlou ulevu oci, vynikajici

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím