Pro investory

Pilulka Lékárny, a.s. dne 20.10.2020 úspěšně zakončila veřejnou nabídku akcií (IPO)

Praha, 20. října 2020 – Společnost Pilulka Lékárny, a.s. dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Zájem ze strany investorů byl enormní a převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Pilulka se také upsala za nejvyšší cenu v rámci stanoveného pásma rozpětí. Obchodování s akciemi společnosti Pilulka Lékárny, a.s. bude zahájeno 26. října za upisovací cenu 424 Kč.


Tisková zpráva Burzy cenných papíru Praha (PX) – První e-commerce firma vstoupila na pražskou burzu, zájem o Pilulku byl enormní

Vedení společnosti Pilulka (M. Hanáček, M. Kasa, P. Kasa, M. Navrátil)

Často se ptáte: Princip krácení objednávek

Poměrové krácení všech objednávek nastane v momentě, kdy míra alokace je menší než 100%. Princip krácení je následující:

  • dle stanovené míry alokace, se požadované množství v objednávce zaokrouhlí na celé loty směrem dolů,
  • systém seřadí sestupně objednávky podle jejich míry zaokrouhlení,
  • zbylé loty jsou pak systémem přidělovány postupně po jednom každé objednávce dle jejich pořadí v rámci

jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více objednávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení uplatní se při přidělování zbylých lotů princip časové priority.

Více informací o principech veřejné nabídky naleznete přímo na stránkách pražské burzy – www.pse.cz

Kupte si kus Pilulky

Kde se obchodují akcie Pilulky?

K provádění úkonů týkajících se nákupu a prodeje akcií Pilulky doporučujeme využít služeb následujících členů Burzy cenných papírů Praha:

WOOD & Company Financial Services, a.s.

https://o.portu.cz/…cie-pilulka/
info@portu.cz
+420 222 096 666

Na platformě opPORTUnity můžete nakoupit akcie Pilulky zcela online a bez poplatků.

Patria Finance, a.s.

www.patria.cz
patria@patria.cz
+420 221 424 424


Na platformě Patria můžete nakoupit akcie Pilulky bez poplatků.

J&T BANKA, a.s.

www.jtbank.cz
DealingCZ@jtbank.cz
+420 221 710 666

Fio banka, a.s.

www.fio.cz
pxstart@fio.cz
+420 224 346 225

Na platformě e-Broker můžete nakoupit akcie Pilulky zcela online.

BH Securities, a.s.

www.bhs.cz
bhs@bhs.cz
+420 255 710 710

pilulka-jde-na-burzu

Základní údaje o emisi

Ticker PINK
ISIN CZ0009009874
Zveřejnění výsledků veřejné nabídky 20.10.2020
Vypořádání CDCP 23.10.2020
První obchodní den 26.10.2020
Velikost lotu 80 ks

Informace emitenta


Dne 15.10.2020 byl uveřejněn dodatek č. 1 Unijního prospektu pro růst akcie společnosti Pilulka Lékárny a.s. (dále „Dodatek prospektu“), který obsahuje prognózu hospodaření společnosti pro období 2020 – 2024. Jedná se o údaje, které byly již dříve zveřejněny v dokumentech Prezentace pro investory a Analytická zpráva. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem. Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti Pilulka Lékárny a.s. a přede dnem 6.10.2020 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit u Burzy cenných papírů Praha ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 19.10.2020).

Petr Kasa
Představení společnosti Pilulka.cz

Propagační sdělení

  • Prohlašujeme, že schválení prospektu ze strany ČNB není možné chápat jako potvrzení těchto akcií, které jsou veřejně nabízeny.
  • Doporučujeme, aby si potencionální investoři přečetli prospekt akcie, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.