Informace pro investory

Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma působící na trzích v České republice a na Slovensku. Hlavní činností je provozování e-commerce projektů v oblasti lékárenství, péče o zdraví a podpory zdravého životního stylu. Společnost provozuje vlastní distribuční sklady ve všech zemích a na českém trhu i vlastní a partnerské kamenné lékárny. Zaměřuje se na kvalitní spolupráci s dodavateli, především z řad farmaceutických firem, výrobců potravních doplňků, sportovní výživy, kosmetiky, potřeb pro děti a dalších kategorií. Pilulka.cz je největší zásilkovou lékárnou v České republice, mobilní aplikace Pilulka je nejúspěšnější a nejlépe spotřebiteli hodnocená lékárenská aplikace na českém trhu jak na platformě Apple iOS tak na Google Android.

Vývoj ceny akcií v čase (BCCP)

Přihlášení k odběru novinek pro investory

Přihlášení k odběru novinek pro investory je možné prostřednictvím zaslání kontaktních údajů na email investors@pilulka.cz

Datum zveřejnění Obsah informace
16. 07. 2024 Pozvánka na valnou hromadu
04. 07. 2024 Informace o poskytnutí úvěru
30. 06. 2024 Zpráva o finanční situaci společnosti a jednání s investory 
03. 06. 2024 Prezentace – START Day jaro 2024
28. 05. 2024 Prezentace – konsolidované výsledky roku 2023 a předběžné výsledky Q1 2024
28. 05. 2024 Tisková zpráva – konsolidované výsledky roku 2023 a předběžné výsledky Q1 2024
28. 05. 2024 Výroční zpráva 2023
16. 04. 2024 Tisková zpráva – odprodej aktivit Pilulka.at společnosti Vamida 
05. 01. 2024 Tisková zpráva – předběžné výsledky roku 2023
16. 11. 2023 Tisková zpráva – Q3 2023
09. 10. 2023 Prezentace Start Day podzim 2023
09. 10. 2023 Tisková zpráva – výsledky prvního pololetí 2023
31. 08. 2023 Kontinuální obchodování na trhu START
28. 06. 2023 Tisková zpráva – ukončení působení v Rumunsku, změny ve vedení a konsolidační balíček úspor
22. 06. 2023 Oznámení o výsledku druhého kola SPO
12. 06. 2023 Oznámení o výsledku prvního kola SPO
31. 05. 2023 Prospekt k úpisu nových akcií vypracovaný pre účely verejnej ponuky prebiehajúcej na Slovensku / Prospectus (EN)
31. 05. 2023 Investors presentation (EN)
30. 05. 2023 Research Roundtable Helgi Library (EN)
30. 05. 2023 Prezentace pro investory (CZ)
25. 05. 2023 Oznámení o opravě písařské chyby ve shrnutí prospektu
23. 05. 2023 Vzor plné moci pro úpis akcií v rámci přednostního kola
23. 05. 2023 Vzor smlouvy o úpisu akcií v rámci přednostního kola
23. 05. 2023 Oznámení o přednostním právu k upisování akcií
23. 05. 2023 Rozhodnutí České národní banky
23. 05. 2023 Prospekt k úpisu nových akcií / Prospectus (EN)
16. 05. 2023 Zápis z jednání VH konané 5. 5. 2023
16. 05. 2023 Notářský zápis z VH konané 5. 5. 2023
15. 05. 2023 Prezentace SPO při příležitosti START Day květen 2023
08. 05. 2023 Prezentace START Day květen 2023
28. 04. 2023 Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře
28. 04. 2023 Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady
05. 04. 2023 Pozvánka na valnou hromadu vč. příloh
05. 04. 2023 Vzor plné moci na valnou hromadu
05. 04. 2023 Tisková zpráva – výsledky roku 2022
04. 04. 2023 Výroční zpráva 2022
04. 04. 2023 Annual Report 2022
04. 04. 2023 Nové znění stanov společnosti
07. 02. 2023 Vyjádření vedení společnosti k výpovědi smlouvy s Benefit Management s.r.o.
05. 01. 2023 Tisková zpráva – předběžné výsledky roku 2022/Press Release – Preliminary 2022 Figures
09. 12. 2022 Tisková zpráva – vstup do Maďarska a Rakouska/Press Release – Launching HU&AT
27. 09. 2022 Prezentace START Day podzim/Autumn START Day presentation
18. 07. 2022 Článek obsahující výsledky prvního pololetí 2022
29. 06. 2022 Nové znění stanov společnosti platné s účinností od 13. 6. 2022
29. 06. 2022 Zápis z jednání VH konané 13. 6. 2022
21. 06. 2022 Notářský zápis z VH konané 13. 6. 2022
30. 05. 2022 Opravná doložka k notářskému zápisu – zápis z VH konané 10. 03. 2022
30. 05. 2022 Opravná doložka k notářskému zápisu – rozhodování VH per rollam z 13. 01. 2021
20. 05. 2022 Nezávislá analytická zpráva Helgi Library
12. 05. 2022 Vzor plné moci na valnou hromadu
12. 05. 2022 Pozvánka na valnou hromadu vč. příloh
26. 04. 2022 Prezentace START Day jaro 2022
22. 04. 2022 Notářský zápis z VH konané 10. 3. 2022
20. 04. 2022 Tisková zpráva – finanční výsledky roku 2021
20. 04. 2022 Consolidated Annual Report 2021 (EN)
20. 04. 2022 Konsolidovaná výroční zpráva 2021 (auditovaná, neschválená VH)
31. 03. 2022 Nové znění stanov společnosti
31. 03. 2022 Zápis z jednání valné hromady
03. 03. 2022 Navrhované znění stanov společnosti
03. 03. 2022 Analytická zpráva České spořitelny
23. 02. 2022 Vzor plné moci na valnou hromadu
02. 02. 2022 Pozvánka na valnou hromadu
03. 01. 2022 Předběžné výsledky roku 2021
06. 12. 2021 Pilulka Lab investuje do českého zdravotnického startupu Carebot
12. 10. 2021 Prezentace START Day podzim 2021
20. 09. 2021 Stanovy společnosti
03. 09. 2021 Tisková zpráva – investice do Property Blocks s.r.o.
30. 08. 2021 Výsledek rozhodování valné hromady per rollam
13. 08. 2021 Analytická zpráva České spořitelny H1'21
03. 08. 2021 Tisková zpráva – výsledky prvního pololetí 2021
13. 07. 2021 Research roundtable (EN)
07. 07. 2021 Rozhodování valné hromady per rollam
30. 06. 2021 Nezávislá analytická zpráva Helgi Library
07. 06. 2021 Consolidated Annual Report 2020 (EN)
07. 06. 2021 Konsolidovaná výroční zpráva 2020 (auditovaná, neschválená VH)
27. 04. 2021 Prezentace START Day Q1'21
17. 03. 2021 Tisková zpráva – finanční výsledky roku 2020
17. 03. 2021 Výroční zpráva Pilulka Lékárny a.s. za rok 2020 (auditovaná, neschválená valnou hromadou)
11. 03. 2021 Společnost Pilulka Lékárny a.s. snižuje velikost LOTu
18. 02. 2021 Výsledek rozhodování valné hromady per rollam
22. 01. 2021 Analytická zpráva České spořitelny
17. 01. 2021 Rozhodování valné hromady per rollam
04. 01. 2021 Tržby roku 2020
23. 11. 2020 Nabytí 100% podílu v Pilulka Online S.R.L.
15. 10. 2020 Prezentace pro investory
15. 10. 2020 Dodatek č. 1 k Prospektu
03. 10. 2020 Rozhodnutí České národní banky
01. 10. 2020 Unijní prospekt pro růst kapitálových cenných papírů společnosti
01. 10. 2020 Zpráva o výsledcích právního due diligence
14. 09. 2020 Analytická zpráva
14. 09. 2020 Analytická zpráva/Research roundtable (EN)
27. 08. 2020 Stanovy společnosti
15. 06. 2020 Výroční zpráva 2019 (konsolidovaná)
13. 03. 2020 Výroční zpráva 2019 (Pilulka Lékárny a.s.)
10. 12. 2019 Výroční zpráva 2018 (konsolidovaná)
30. 06. 2019 Výroční zpráva 2018 (Pilulka Lékárny a.s.)
29. 06. 2018 Výroční zpráva 2017 (Pilulka Lékárny a.s.)
27. 06. 2017 Výroční zpráva 2016 (Pilulka Lékárny a.s.)
5