Pro investory

Pilulka Lékárny, a.s. dne 20.10.2020 úspěšně zakončila veřejnou nabídku akcií (IPO)

Praha, 20. října 2020 – Společnost Pilulka Lékárny, a.s. dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Zájem ze strany investorů byl enormní a převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Pilulka se také upsala za nejvyšší cenu v rámci stanoveného pásma rozpětí. Obchodování s akciemi společnosti Pilulka Lékárny, a.s. bude zahájeno 26. října za upisovací cenu 424 Kč.


Tisková zpráva Burzy cenných papíru Praha (PX) – První e-commerce firma vstoupila na pražskou burzu, zájem o Pilulku byl enormní

Vedení společnosti Pilulka (M. Hanáček, M. Kasa, P. Kasa, M. Navrátil)

Vývoj ceny akcií v čase (BCCP)

Kde se obchodují akcie Pilulky?

K provádění úkonů týkajících se nákupu a prodeje akcií Pilulky doporučujeme využít služeb

Kontakt pro investory

Ing. Tomáš Hospůdka

Investor Relations Manager

email: investors@pilulka.cz

Informace o emitentovi

  • Název společnosti: Pilulka Lékárny a.s.
  • IČ: 03615278
  • ISIN: CZ0009009874
  • Ticker: PINK.PR
  • LEI Společnosti: 315700AWGYL60SNSMG89

Informace emitenta


Dne 15.10.2020 byl uveřejněn dodatek č. 1 Unijního prospektu pro růst akcie společnosti Pilulka Lékárny a.s. (dále „Dodatek prospektu“), který obsahuje prognózu hospodaření společnosti pro období 2020 – 2024. Jedná se o údaje, které byly již dříve zveřejněny v dokumentech Prezentace pro investory a Analytická zpráva. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem. Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti Pilulka Lékárny a.s. a přede dnem 6.10.2020 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit u Burzy cenných papírů Praha ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 19.10.2020).

Petr Kasa
Představení společnosti Pilulka.cz

Propagační sdělení

  • Prohlašujeme, že schválení prospektu ze strany ČNB není možné chápat jako potvrzení těchto akcií, které jsou veřejně nabízeny.
  • Doporučujeme, aby si potencionální investoři přečetli prospekt akcie, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.