Exoderil dermální roztok 1 x 10 ml/ 100 mg 5 z 5

Exoderil drm.sol.1x10ml/100mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Exoderil sol.1x20ml/200mg

Cena: 129 Kč 115 Kč K dispozici 25.10.2016

Exoderil dermální roztok 1 x 10 ml/ 100 mg si přes nás též můžete rezervovat v 18 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Exoderil dermální roztok 1 x 10 ml/ 100 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Havlíčkova 134

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Exoderil drm.sol.1x10ml/100mg

Trojí účinek proti plísni, bakteriální infekci a zánětu při postižení nehtů a kůže!

EXODERIL 1X10ml/100mg Roztok k zev. užití

 

Exoderil

kožní roztok

naftifini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Exoderil musíte používat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat 

3. Jak se přípravek Exoderil používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Exoderil uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK EXODERIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika.

Exoderil je antimykotický, protizánětlivý kožní roztok k zevnímu použití. Jeho léčivou složkou je 

naftifin. Je účinný proti houbám (dermatofytes, t.j. trichofyty, mikrospory a epidermofyty), kvasinkám 

(Candida albicans, Pityriasis versicolor), plísním (Aspergillus) a ostatním houbám (např. Sporothrix 

schenckii). Proti dermatofytům a různým druhům Aspergillus je naftifin účinný in vitro (ve 

zkumavce). Proti kvasinkám je fungicidní (smrtící) a fungistatický (růst zastavující), účinek je odvislý 

na daném kmenu. Vedle účinku proti plísním má naftifin také antibakteriální účinek proti různým 

grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým 

onemocněním. Klinický účinek naftifinu se projevuje rychlým ústupem příznaků zánětu, zvláště

svědění.

 

Přípravek se používá k léčbě:

plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů,

meziprstových plísňových onemocnění,

plísňových onemocnění nehtů,

onemocnění kůže způsobených kvasinkami,

léčbě pityriasis versicolor, která je vyvolávána Pityrosporon orbiculare a k léčbě mykóz 

způsobených druhotnou bakteriální infekcí,

zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).

Přípravek je zvláště vhodný při léčbě mykóz ve vlasaté části hlavy.

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.

Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.

Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout 

mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce na nehtech (uvnitř nebo pod nehtem) 

se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se 

může rozšířit i na okolní nehty.

Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, 

ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění. Na hlavě také jako olupování 

pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů).

Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. 

Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se 

vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a 

zvýšeného pocení.

Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím 

krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EXODERIL 

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Exoderil

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na naftifin nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Exoderil (viz bod 6. Další informace).

přípravek se nesmí používat k ošetření očí a do otevřených ran, neboť obsahuje alkohol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Při správném používání není znám škodlivý účinek přípravku v těhotenství na plod a při kojení na 

novorozence. Naftifin nemá embryotoxický účinek.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EXODERIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Exoderil přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.

Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných 

koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.

Roztok se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení. 

Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.

Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po 

vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží. 

Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exoderil nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Po použití přípravku se může ojediněle objevit mírné místní dráždění jako suchost, začervenání

a pálení. Tyto účinky jsou vždy zvratné a není nutné přerušit léčbu. Vyskytnou-li se jakékoliv 

nežádoucí účinky, je nutno se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK EXODERIL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Přípravek Exoderil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Exoderil obsahuje

Léčivá látka: 1 g roztoku obsahuje naftifini hydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky: propylenglykol, bezvodý ethanol, čištěná voda.

Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení

Balení: 10 ml nebo 20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Lenka Popelková, 2015-03-30 12:38:47

  doporucuji :-)

  5 z 5

 • Jaroslava Jerlingová, 2015-03-26 07:10:46

  Používám zatím chvíli ale funguje

  5 z 5

 • LUBOMÍR KOZÁK, 2014-05-23 15:22:45

  Zaznamenávám nepatrné zlepšení.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 9002260002702
SUKL: 0072928
Značka: EXODERIL
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Roztok
Dodavatel na trh: Sandoz
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: SANDOZ GMBH, KUNDL

Hodnocení 5 z 5

 • Lenka Popelková, 2015-03-30 12:38:47

  doporucuji :-)

  5 z 5

 • Jaroslava Jerlingová, 2015-03-26 07:10:46

  Používám zatím chvíli ale funguje

  5 z 5

 • LUBOMÍR KOZÁK, 2014-05-23 15:22:45

  Zaznamenávám nepatrné zlepšení.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím