Arimidex tbl.obd.28x1mg

Arimidex tbl.obd.28x1mg

Arimidex je indikován k léčbě pokročilého stádia karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen.Adjuvantní léčbě časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Čtěte pozorně příbalový leták.