Arkolamyl 10mg por.tbl.dis.28x10mg

Arkolamyl 10mg por.tbl.dis.28x10mg

Olanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.Je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod. Čtěte pozorně příbalový leták.