Blessin 160mg por.tbl.flm.28x160mg

Blessin 160mg por.tbl.flm.28x160mg

Léčba esenciální hypertenze. Blessin je také indikován ke zlepšení přežívání po nedávno prodělaném (12 hodin až 10 dní) infarktu myokardu u klinicky stabilních pacientů. Čtěte pozorně příbalový leták.