Brizadopt 10 mg/ml oph.gtt.sus. 1x5ml/10mg/ml

Brizadopt 10 mg/ml oph.gtt.sus. 1x5ml/10mg/ml

Brizadopt 10 mg/ml oční kapky, suspenze obsahuje brinzolamid, který patří do skupiny léčivých látek nazývaných inhibitory karboanhydrázy. Tyto látky snižují nitrooční tlak. Brizadopt 10 mg/ml oční kapky, suspenze se používají k léčbě vysokého tlaku v oku. Tento tlak může vést až k onemocnění, které se nazývá glaukom neboli zelený zákal. Je-li tlak v oku příliš vysoký, může dojít k poškození Vašeho zraku.