Cellcept 500mg inf.plv.sol.4x500mg

Cellcept 500mg inf.plv.sol.4x500mg

CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po transplantaci alogenní ledviny nebo po transplantaci jater. Čtěte pozorně příbalový leták.