Dormicum 7.5mg tbl.obd.10x7.5mg

Dormicum 7.5mg tbl.obd.10x7.5mg

Krátkodobá léčba nespavosti. Benzodiazepiny jsou indikovány pouze v případě, že porucha je závažná, zneschopňující nebo způsobuje jedinci výraznou nepohodu. Sedace při premedikaci před chirurgickými nebo diagnostickými výkony. Čtěte pozorně příbalový leták.