Egolanza 10mg por.tbl.flm.28x10mg

Egolanza 10mg por.tbl.flm.28x10mg

Přípravek je indikován pro léčbu schizofrenie. Je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Olanzapin je také indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod. Čtěte pozorně příbalový leták.