Emperin 24mg por.tbl.nob.60x24mg

Emperin 24mg por.tbl.nob.60x24mg

Přípravek Emperin je léčivý přípravek, který se používá k léčbě příznaků Ménierova syndromu, jako jsou závratě, ušní šelest, ztráta sluchu a nauzea (nevolnost). Čtěte pozorně příbalový leták.