FeelEco na nádobí neutral 1L

FeelEco na nádobí neutral 1L

FeelEco na nádobí neutral 1L

Tento produkt není momentálně dostupný, zjišťujeme informace od dodavatele

Doporučujeme Vám tyto podobné produkty

FeelEco na nádobí neutral 1L

Na ruční mytí nádobí.
Vysoce účinný a šetřící prostředek na ruční mytí nádobí. Je složen výhradně z lehce biologicky odbouratelných a netoxických surovin, které mají minimální dopad na životní prostředí. Společným působením aktivních složek dosahuje vysokou mycí účinnost a dokáže efektivně odstranit mastnotu a nečistotu z mytého nádobí. Zároveň ochraňuje pokožku Vašich rukou díky obsahu zvláčňujícího glycerinu. Dermatologicky testováno.
Dávkování:
4 ml na 5 l vody 6 ml na 5 l vody při silném znečištění
< FONT size = 4> Složení:
5% nebo více, ale méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky méně než 5%: amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky parfémy, SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE DIPROPYLENDIAMINE, Benzisothiazolinone, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Skladování:
Skladujte v suchu a temnu při teplotách od 5 do 25 ° C. < BR> Datum výroby i spotřeby je uvedeno na obalu.
POZOR:
-H315 Dráždí kůži
-H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
-P102 Uchovávejtemimodosahdětí
-P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličeje.
PO ZASAŽENÍ OČÍ (P305 + P351 + P338):
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
-P332 + P313 Při podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EAN: 8594005475755
Originální název: FeelEco na nádobí neutral 1L
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení
EAN: 8594005475755
Originální název: FeelEco na nádobí neutral 1L
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení