Finard 5mg por.tbl.flm.30x5mg

Finard 5mg por.tbl.flm.30x5mg

Finard 5 mg je indikován k léčbě symptomatické benigní hyperplazie prostaty (BPH) u pacientů se zvětšenou prostatou s cílem zmírnit symptomy, snížit riziko výskytu akutní retence moče a snížit riziko nutnosti chirurgického výkonu. Čtěte pozorně příbalový leták.