Herceptin 150mg inf.plv.sol.1x150mg

Herceptin 150mg inf.plv.sol.1x150mg

Herceptin je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 nebo u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii a radioterapii. Čtěte pozorně příbalový leták.