Imuran 50mg tbl.obd.100x50mg

Imuran 50mg tbl.obd.100x50mg

Imunosupresivum. Imuran se používá k potlačení imunitních reakcí buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými přípravky a s dalšími léčebnými postupy, které ovlivňují imunitní reakce. Čtěte pozorně příbalový leták.