PILULKY DO KOŠE NEPATŘÍ!

Věděli jste, že až polovina Čechů* má doma nadbytečné zásoby léčiv, které už nevyužijí? Ale ne každý ví, jak s nimi má vlastně správně naložit. Někteří si možná řeknou, že je jednoduše vyhodí do odpadkového koše nebo spláchnou do WC – to je ovšem varianta, která ohrožuje nejen zdraví člověka, ale i přírodu. Nastal čas probrat i vaši domácí lékárničku.
*Zdroj: online průzkum, celá ČR, březen 2020, 5128 respondentů

Pilulky

Jak správně postupovat:

Lékárnička

Zkontrolujte svou domácí lékárničku

Vyřaďte léčiva, která neužíváte nebo u nich vypršela doba použitelnosti. Zkrátka všechny léky, které už doma nepotřebujete. Pozor: jedinou výjimku tvoří léčiva, která přichází do styku s organismem – tedy injekční lékové formy. V ten okamžik se totiž léčivo stává biologickým odpadem, který lékárna likvidovat nesmí. O tento typ léčiva se postarají například v ambulanci lékařů. Do lékárny nemusíte nosit ani kosmetiku, tu můžete bezpečně vyhodit do směsného odpadu.

Vyřazené léky odneste do lékárny

Teď, když je vaše domácí lékárnička dokonale zkontrolovaná, a všechny nepotřebné léky jste vytřídili, je několik variant, jak s léky správně naložit. Jeden z nejjednodušších postupů je nepotřebné léky odnést do jakékoliv lékárny po celé České republice, kde léky bezpečně zlikvidují za vás. A co přesně se s takovými léčivy v lékárně děje? Lékárníci je shromažďují v plastových kontejnerech, které jsou uzamčené – tím je zajištěno, že se k nim nedostane nikdo nepovolaný. Následně je lékárna předá firmě, která má oprávnění tento typ nebezpečného odpadu, kterým léky bezpochyby jsou, správně zlikvidovat.

Odneste
Auto

Odevzdejte léky kurýrovi našeho Pilulka Auta

Pokud nebudete mít cestu do lékárny, můžete nepotřebné léky předat našemu usměvavému kurýrovi Pilulka Auta, který Vám přiveze objednávku. Nemusíte se bát, i u nás totiž máme stejný kontejner, který je ve všech lékárnách. Proto se o likvidaci léčiv postaráme stejně bezpečně. A zdarma! 
Více o službě Pilulka Auto naleznete zde: https://www.pilulka.cz/pilulka-auto

Nejčastější důvody, proč mají rodiny v českých domácnostech léky, které neužívají:

Zásoba
Dělají si zbytečnou zásobu léků
Léčba
Léky jim doma zbyly po dřívější léčbě
Prošlá
Léky mají prošlou dobu použitelnosti

Myslete s námi na životní prostředí!

Planeta

Léčiva obsahují nebezpečné chemické látky. Pokud s léky, které už vám dál neposlouží, nebudete správně zacházet, mohou se tyto nebezpečné látky uvolňovat a mít negativní dopad nejen na lidské zdraví, ale i na životní prostředí. Možná už jste si i vy někdy řekli:

Záchod

„Spláchnu je do WC“

Léky, které spláchnete do záchodu mohou ohrozit vodní organismy – kanalizací se totiž dostanou přímo do vody.

„Vyhodím je do koše s ostatními odpadky“

Léky obsahují nebezpečné chemické látky, které se po vyhození do koše mohou začít uvolňovat. To má negativní vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdraví člověka, který by s nimi přišel do styku.

Skládka
Oheň

„Spálím je v ohni“

Ani tahle varianta není dobrý nápad. Léky se totiž musí spalovat na místech tomu určených a za přísně předepsaných podmínek.

Chráníte