Miralust 5mg por.tbl.mnd. 28x5mg

Miralust 5mg por.tbl.mnd. 28x5mg

Přípravek MIRALUST je indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem. Je rovněž indikován k profylaxi astmatu. Čtěte pozorně příbalový leták.