Noxafil 40mg/ml por.susp. 105ml

Noxafil 40mg/ml por.susp. 105ml

Přípravek Noxafil je antimykotikum. Používá se u invazivní aspergilózy, fusariózy, chromoblastomykózy a mycetomu, kokcidioidomykózy, aftů jejíchž původcem je Candida a v některých případec k prevenci invazivních mykóz. Čtěte pozorně příbalový leták.