Prevence rakoviny kůže
Kůže je největším orgánem lidského těla, zabírá totiž až 1,7 m² plochy a tvoří 8 % lidské hmotnosti. Stejně jako ostatní orgány i ona potřebuje naši pozornost. Víte, jak se o ni správně starat a předcházet rakovině kůže?
a

Čím může kůže onemocnět?

Rakovinu si můžete představit jako nekontrolovatelné množení buněk jakéhokoliv orgánu v těle. Ten může ztratit svoji funkci nebo svojí velikostí začít utlačovat okolí. Můžete ji mít i na kůži. Jaké jsou nejčastější typy rakoviny kůže?

Bazaliom

Tento typ rakoviny kůže je nejčastější a jeho výskyt se v posledních 15 letech zdvojnásobil. V 80 % případů se vyskytuje na hlavě a krku.

Melanom

Je zhoubný nádor pigmentových buněk, který se vyskytuje převážně na kůži, ale může se objevit i pod nehtem nebo v oku

Mezi rizikové faktory rakoviny kůže řadíme:

 • věk nad 50 let
 • výskyt melanomu v rodině
 • UV záření
 • vyšší citlivost na sluneční záření
 • zvýšená expozice nebo excesivní expozice slunečnímu záření v dětství, spálení do puchýřů v dětství, bulózní dermatitida po spálení sluncem v dětství
 • užívání solária
 • zvýšený počet atypických pih nebo vrozená velká piha (větší než 20 cm v dospělosti)
 • měnící se pigmentová skvrna
 • imunosuprese (např. při HIV infekci)
a
Bezpečné opalování?
Už jste určitě slyšeli o ultrafialovém záření. Jde o “problémovou” část slunečního záření, které může způsobovat poškození lidské kůže a očí. Hlavní dlouhodobé účinky slunečního záření jsou stárnutí kůže (photoaging) a vznik nádorů(fotokar­cinogeneze).
a

Bezpečné opalování neexistuje

Sluneční záření se k vám může dostat i ve stínu. Proto musíte zohlednit i charakter okolí: bílý písek, čerstvý sníh, vodní hladina či bílé betonové plochy sluneční záření odrážejí. Pozor také na běžná skla v okenních tabulkách či autech, ty velmi dobře propouští viditelné světlo i UVA záření, které kůži poškozuje do hloubky a způsobuje rychlé stárnutí.

Opalování s rozumem

Záleží i na volbě oblečení

Kromě ochranných krémů se můžete chránit i oblečením. U něho je však účinnost závislá na barvě, tloušťce, typu materiálu, velikosti nebo elasticitě. Např. barevné a černé oděvy chrání více, ale oproti bílým pohlcují více světla, a proto se nepříjemně zahřívají. S sebou bys vždy také měl/a mít sluneční brýle s testovaným UV filtrem.

a

Jak rakovině kůže předcházet?

a

 1. Omezte pobyt na přímém slunci mezi 11.–15. hodinou kdy je UVB záření atmosférou nejméně filtrováno. V poledne je intenzita UV záření dvakrát vyšší než v 10 nebo 16 hodin.
 2. Používejte širokospektré fotoprotektivní krémy s vysokým faktorem – nejlépe 50+, který propustí do kůže pouze 1/50 ultrafialového záření.
 3. Mažte se opakovaně dle svého fototypu (světlejší kůže = častější mazání), nejdéle však každé dvě hodiny.
 4. Používejte dostatek krému– u dospělého i 6 čajových lžiček na jedno namazání. Používejte také sluneční brýle s filtrem a pokrývku hlavy.

5. Používejte také sluneční brýle s filtrem a pokrývku hlavy.
Chraňte také oči – nejlépe kvalitními brýlemi s UVA a UVB filtrem (kategorie 3 a vyšší). Melanom se totiž může vyskytnou i v oku.
6. Chraňte své děti – časté spálení v dětství může zvyšovat riziko rakoviny kůže v dospělosti. Malé děti patří mezi nejcitlivější skupinu a děti do tří let by měly být na slunci jen minimálně.
7. Vyhněte se soláriím – hlavní složkou jejich lamp je totiž UVA záření, které navíc způsobuje stárnutí kůže.
8. Pravidelně navštěvujte dermatologa (1× ročně) a každý měsíc si znaménka samovyšetřete

a
a

Jak na samovyšetření znamének?

V rámci prevence rakoviny kůže byste si měli minimálně 1× měsíčně. Každé znaménko si pečlivě prohlédněte pomocí metody ABCDE:
A – Asymmetry – Je nepravidelné?
B = Border – Má neostré okraje?
C = Color – Má více barev? Mění barvu v čase?
D = Diameter – Je větší než 6 mm?
E = Evolution – Zvětšuje se v čase?
Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděl/a ANO, neváhejte a navštivte dermatologa.