Rabipur inj.pso.lqf. 1x2.5 UT/dá

Rabipur inj.pso.lqf. 1x2.5 UT/dá

Purifikovaná inaktivovaná vakcína proti vzteklině používaná buď k prevenci vztekliny u lidí, kteří mohou být ohroženi nákazou tímto virem v budoucnosti nebo k léčbě osob, které již mohou být nakaženy virem kontaktem se živým nebo mrtvým zvířetem. Čtěte pozorně příbalový leták.