Pilulka Auto

VitA-POS oční mast 5g

Cena: 140 Kč K dispozici 22.1.2018

VitA-POS oční mast 5g si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

VitA-POS oční mast 5g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

VitA-POS oční mast 5g

Oční mast s vitaminem A, zlepšuje slzný film a ochraňuje povrch oka. Vitamin A je přirozenou složkou slzného filmu; podporuje snášenlivost masti a pečuje o to, aby se mast dobře smísila se slzami. Tím se zmírní pocit pálení, suchosti nebo únavy očí.

Vitamin A-POS je oftalmologikum, vitamin k reepitelizaci, používá se ke zlepšení hojení a k ošetření stavů, spojených s vysycháním očních spojivek. Vitamin A-POS, oční mast

Retinoli palmitas

Vážená pacientko, vážený paciente, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
    Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má.li stejné známky onemocnění jako Vy.
    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře.. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Vitamin A-POS a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vitamin A-POS používat. 3. Jak se Vitamin A-POS používá. 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak Vitamin A-POS uchovávat. 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Vitamin A-POS a k čemu se používá

Vitamin A-POS je oftalmologikum, vitamin k reepitelizaci, používá se ke zlepšení hojení a k ošetření stavů, spojených s vysycháním očních spojivek.

Vitamin A-POS, oční mast se používá k ošetření poruch očních spojivek a rohovky, vyvolaných nedostatkem vitaminu A, při tzv. atrofii (ztenčování) a malacii (rozměknutí) spojivek a rohovky a při xeroftalmii a prexeróze (stavech vysychání a rohovatění spojivek).

Dále se používá při poruchách výživy spojivek a rohovky, spojených s nedostatkem hlenové složky slzné tekutiny při dostatečně zachované řídké vodnaté složce. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začněte Vitamin A-POS používat

Nepoužívejte Vitamin A-POS, jestliže trpíte přecitlivělostí na léčivou látku anebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Vitamin A-POS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V průběhu léčby přípravkem Vitamin A-POS nenoste kontaktní čočky.

Další léčivé přípravky a Vitamin A-POS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat..  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů   

Po použití přípravku dochází krátkodobě ke zhoršení zrakové ostrosti, proto 15 minut po aplikaci masti neřiďte auto ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Vitamin A-POS obsahuje: bílou vazelínu, tuk z ovčí vlny, lehký tekutý parafin, tekutý parafin. 3. Jak se přípravek Vitamin A-POS používá

Vždy používejte Vitamin A-POS přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Odšroubujte čepičku tuby, mírně zakloňte hlavu, odtáhněte dolní oční víčko, jemným tlakem na tubu vytlačte asi jeden centimetr dlouhý proužek masti a naneste jej opatrně do spojivkového vaku. Při tom dávejte pozor, abyste se hrotem tuby nedotkli povrchu oka nebo kůže obličeje. Potom tubu zase pečlivě uzavřete.

Doporučená  dávka přípravku je

Pokud lékař neurčil jinak, používá se Vitamin A-POS takto:

Naneste 3krát denně 1 cm dlouhý proužek masti do spojivkového vaku postiženého oka (očí).

Je vhodné udržovat pravidelné časové intervaly aplikace masti (brzy ráno, odpoledne a večer před spaním.

Vitamin A-POS je vhodný pro dlouhodobé používání podle rady lékaře.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství, děti i těhotné a kojící ženy.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vitamin A-POS, než jste měla

Předávkování tímto přípravkem není známo. Nehrozí ani v případě náhodného požití obsahu tuby dítětem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Vitamin A-POS

V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Vitamin A-POS?

Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Vitamin-A POS, měl/a byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka neo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vitamin A-POS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  v této příbalové informaci  5. Jak přípravek Vitamin A-POS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25o C.

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce  a tubě za textem „Použitelné do:…“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Vitamin A-POS, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitamin A-POS obsahuje:  

Léčivou látkou je vitaminum A densatum oleosum 0,250 mg, odp. retinoli palmitas 250 I.U. v 1 g masti.

Pomocnými  látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, lehký tekutý parafin, tekutý parafin.

Jak přípravek Vitamin A-POS vypadá a co obsahuje toto balení

Hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (na bázi fenolové pryskyřice) s plastovou (PE) vložkou pro oční aplikaci, plastový (PE) šroubovací uzávěr, krabička.

Velikost balení: 1 x 5 g.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel: 323 622 750
Fax: 323 622 649
e-mail: info@ursapharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.12.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4031626710635
Cesta podání: Do očí
Léková forma: Mast
Dodavatel na trh: URSAPHARM S.R.O.
Výrobce: URSAPHARM S.R.O.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím