uvodni_fotka_vyrocni_zprava

Dovolte nám představit výroční zprávu společnosti Pilulka Lékárny, a.s. za finanční rok 2020. Pro naši společnost to byl další velmi úspěšný rok ve znamení významného, nikoliv však neplánovaného růstu. Lékárenský trh v České republice čelí velkým změnám, které naše společnost zároveň vnímá jako velké příležitosti.

Přehrát video
Přehrát video

I v budoucnosti chceme naplňovat naší misi, kterou je zlepšování komfortu života našich zákazníků a to zejména v oblasti péče o zdraví. Nadále budeme extrémně pro-zákazničtí, investovat do rychlého růstu, expandovat a přinášet na trh inovativní projekty. Čeká nás rok, možná roky, které budou dotčeny pandemií covid, která nenávratně změnila životy lidí a urychlila digitalizaci včech lidských činností. Naší dlouhodobou vizí je být dominantním poskytovatelem lékárenské péče ve střední Evropě a změnit vnímání lékárny jako místa, kde se pacienti pouze léčí na místo, kde mají prioritu slova prevence, zdraví životní styl, výživa anebo screening.

PETR_KASA_CITACE
david_stanek
oddelovac_2

E-commerce a technologie. Hlavní činnost, které jsme se věnovali v roce 2020 a budeme se jí věnovat i nadále, je online prodej lékárenského a přidruženého zboží a služeb pod značkou Pilulka v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

martin_navratil

V rozvoji v oblasti inovativních služeb budeme pokračovat i v následujících letech. Cítíme se být lídrem segmentu a této role, která určuje pravidla a definuje trh, se nezříkáme. Jsme inovátorem, jehož cílem je zlepšovat zákaznický zážitek a přinášet moderní trendy do lékárenského segmentu.

oddelovac_3

Jedna z našich klíčových dovedností je efektivní logistika zaměřená na koncového spotřebitele. Mimo již několik let fungující vlastní služby Pilulka Auto s dodávkou od 60 minut od objednání, jsme v roce 2020 spustili automatické lockery, pod označením Pilulka Box. I v následujících letech chceme v automatizaci logistiky mohutně investovat a posilovat.

michal_hanacek
oddelovac_4

Ani v oblasti provozu kamenných lékáren jsme v roce 2020 nepolevovali, ačkoliv kamenné lékárny již nepředstavují strategicky ani objemově nejvýznamnější část společnosti. Rok 2020 jsme zakončili s 32 kamennými lékárnami, nesoucími logo Pilulka Lékárna. K vlastním (námi provozovaným) lékárnám rychlým tempem přibývají i partnerské lékárny Pilulka (franšízy), kterých na konci roku bylo již 125, a díky nimž naše společnost výrazně posiluje penetraci trhu v České republice. Smluvním lékárnám přinášíme unikátní omnichanel službu propojující kamenný a digitální kanál, v čemž plánujeme aktivně pokračovat.

oddelovac_5
tomac_zaruba

Pilulka.cz je největší zásilkovou lékárnou v České republice, mobilní aplikace Pilulka je nejúspěšnější a nejlépe spotřebiteli hodnocená lékárenská aplikace na českém trhu jak na platformě Apple iOS tak na Android od Google.

oddelovac_6

Jsme společensky odpovědná firma a prostředí ve kterém žijeme a pracujeme nám není lhostejné. Angažujeme se v mnoha ekologicky zaměřených projektech. Mezi hlavní aktivity se řadí například projekt „Pilulky do koše nepatří“, kde zpětně odebíráme nespotřebované léky a ekologicky je likvidujeme. V roce 2020 jsme převedli velkou část vozového parku z fosilních paliv na CNG. Do budoucna plánujeme přechod všech vozů na elektrický pohon.

oddelovac_7
martin_kasa

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2020 byla auditována společností Pricewaterhou­seCoopers Audit, s.r.o.. Účetní závěrka bude v blízké době předložena valné hromadě společnosti Pilulka Lékárny a.s. ke schválení.