Ziprasidon Mylan 80mg por.cps.dur.30x80mg

Ziprasidon Mylan 80mg por.cps.dur.30x80mg

Ziprasidon je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých. Ziprasidon je indikován k léčbě manických nebo smíšených středně závažných epizod u bipolární afektivní poruchy u dospělých, dětí a dospívajících od 10 do 17 let. Čtěte pozorně příbalový leták.