Pilulka Auto

Acifein perorální tablety neobalená forma přípravku 10

Acifein por.tbl.nob.10

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 42 Kč K dispozici 20.2.2019

Acifein por.tbl.nob.10 si přes nás též můžete rezervovat v 35 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Acifein perorální tablety neobalená forma přípravku 10 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plzeňská 291

  • Pilulka Lékárna Hořice, Hořice, Husova 322

  • Pilulka Lékárna Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí 287/46

  • Pilulka Lékárna Nový Bor, Nový Bor, Liberecká 67

  • Pilulka Lékárna Slavičín, Slavičín, Horní náměstí 112

  • Pilulka Lékárna Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem, Pražská 75/21

  • Pilulka Lékárna Mikulov Dům zdraví, Mikulov, Svobody 220/2

  • PIlulka Lékárna Mikulov Piaristů, Mikulov, Piaristů 989/26

  • Pilulka Lékárna Břeclav, Břeclav, Na Valtické 723

  • Pilulka Lékárna Lednice, Lednice, Pekařská 75

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Acifein por.tbl.nob.10

Přípravek se používá k léčbě bolesti mírné a středně silné intenzity, především při bolesti hlavy, bolesti zad, zubů a při bolestech kloubů a svalů spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru. Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.

ACIFEIN
tablety
(Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACIFEIN musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ACIFEIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIFEIN užívat
3. Jak se ACIFEIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak ACIFEIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ACIFEIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ACIFEIN patří do skupiny léků tlumících bolest, které nazýváme analgetika. Bolest tlumící
účinek kyseliny acetylsalicylové je zvýrazňován kofeinem a paracetamolem.
Přípravek se používá k léčbě bolesti mírné a středně silné intenzity, především při bolesti
hlavy, bolesti zad, zubů, při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a při bolestech
kloubů a svalů spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru.
Při neuralgii je nezbytné se před zahájením léčby o její vhodnosti poradit s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení
lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACIFEIN UŽÍVAT
Neužívejte ACIFEIN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol nebo
kofein nebo na některou pomocnou látku obsaženou v přípravku
- při vředové chorobě žaludku a střev
- při závažném onemocnění ledvin nebo jater
- při akutním zánětu jater ( žloutenka-hepatitida)
- při hemolytické anemii (chudokrevnost v důsledku zvýšeného rozpadu červených krvinek)
- při krvácivých stavech a poruchách krevní srážlivosti
- při závažném srdečním selhání
- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
- ve třetí třetině těhotenství
- u dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACIFEIN je zapotřebí
- pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině
těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
- při průduškovém astmatu
- pokud trpíte alergickou rýmou, máte nosní polypy nebo závažnější plicní onemocnění
- při onemocnění jater nebo ledvin
- pokud trpíte nedostatkem enzymu glukozo-6-fosfátdehydrogenázy
- pokud užíváte jiné léky, které mohou poškozovat játra
- při srdečním onemocnění
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby
s lékařem.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující
stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během
nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků
onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné,
zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled do prázdna, nebo
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u
dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně
vyhledat lékaře.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užívate jakákoliv jiná léčiva obsahující
paracetamol.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACIFEIN užívá současně s některými jinými léky
podávanými při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny ( probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při
současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek
léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina
acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.
Užívání ACIFEINU s jídlem a pitím
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle a zapijí se vodou nebo čajem.
Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny
acetylsalicylové a paracetamolu.
Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem přípravků obsahujících kofein. Nadměrný
příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené
bušení srdce.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
ACIFEIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může
být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACIFEIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se
však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
3. JAK SE ACIFEIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte ACIFEIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé od 16 let. Dávkování je individuální. Při
bolesti se užívají 1 - 2 tablety. Podle potřeby se může použít několikrát denně (každých 4 - 6
hodin). Denní dávka by neměla překročit 6 tablet.
Kyselina acetylsalicylová a paracetamol mohou být současně podávány pouze krátkodobě (do
5 dnů).
Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu
horečnatého onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení
lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více ACIFEINU, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.
Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením,
křečemi až bezvědomím.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ACIFEIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku Acifein se mohou objevit žaludeční potíže,
obtíže v oblasti nadbřišku, bolesti břicha, nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy,
vřed a zánět v oblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém
užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti z nedostatku železa.
Často se může objevit nervozita, závratě, méně často bušení srdce, vzácně průjem, zánět jícnu,
nadměrné pocení, únava, závratě, třes, vzrušenost, těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme),
velmi vzácně snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), poruchy funkce ledvin, poruchy jaterních
funkcí, zvýšení jaterních enzymů transamináz.
Vzácně se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho
edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu, a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního
tlaku, anafylaktický šok.
Velmi vzácně může dojít k poklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů
(bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje
krvácením z dásní a sliznic a zvýšenou náchylností k infekcím. Zvýšené riziko krvácení (např. z nosu
nebo z dásní) způsobné protisrážlivým účinkem kyseliny acetylsalicylové může přetrvávat několik dní
po skončení léčby. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek),
zvláště u pacientů s dispozicí k astmatu či alergii na protizánětlivé léky ze skupiny NSA. Také se
mohou objevit bolest hlavy, spavost, zmatenost, poruchy vidění, zhoršené slyšení, hučení v uších.
Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti; třesu, trávicím obtížím a tachykardii
(zrychlená činnost srdce).
Zvýšené riziko je zejména u pacientů s anamnézou vředového onemocnění, alkoholiků a
starších pacientů. Někdy dojde ke krvácení a perforaci vředu bez předcházejících příznaků.
U přecitlivělých osob může vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní
vyrážky). U pacientů s poruchou činnosti ledvin může vzácně dojít k jejich poškození.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova
syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK ACIFEIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ACIFEIN obsahuje
- Léčivými látkami jsou Acidum acetylsalicylicum 250 mg, Paracetamolum 200 mg,
Coffeinum 50 mg
- Pomocnými látkami jsou glycin, kukuřičný škrob, mastek, hyprolosa
Jak ACIFEIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACIFEIN jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou.
Balení obsahuje 10 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recoradti s.r.o., Pardubice, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.6.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594002959005
SUKL: 0021727
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Herbacos Recordati
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: bolest hlavy, migréna, bolest kloubů, svalů, šlach, Zuby, dásně
Výrobce: HERBACOS-BOFARMA, S.R.O., PARDUBICE

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím