Pilulka Auto

Acylpyrin + C perorální tablety šumivé 12

Acylpyrin + C por.tbl.eff.12

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 83 Kč K dispozici 23.7.2018

Acylpyrin + C por.tbl.eff.12 si přes nás též můžete rezervovat v 27 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Acylpyrin + C perorální tablety šumivé 12 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22 281/22

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2 1027/2

  • Pilulka Lékárna Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 287/46 287/46

  • Pilulka Lékárna Nový Bor, Nový Bor, Liberecká 67 67

  • Pilulka Lékárna Slavičín, Slavičín, Horní náměstí 112

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Acylpyrin + C por.tbl.eff.12

Kyselina acetylsalicylová tlumí bolest a snižuje horečku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakce  organismu a urychluje překonání chřipkových onemocnění. Acylpyrin + C lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.  

ACYLPYRIN + C

šumivé tablety

(acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum)

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN+C musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při 

bolesti), musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je ACYLPYRIN+C a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN+C užívat

3. Jak se ACYLPYRIN+C užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek ACYLPYRIN+C uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE ACYLPYRIN+C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACYLPYRIN + C patří do skupiny léků nazývaných analgetika, antipyretika. Kyselina 

acetylsalicylová tlumí bolest a snižuje horečku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakce 

organismu a urychluje překonání chřipkových onemocnění.

Acylpyrin + C lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce 

a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při 

menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková 

onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem. 

Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.

Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení 

lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN + C

UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN + C

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu 

askorbovou nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. 

pokud se u vás po předchozím podání jiných léčivých přípravků ze skupiny NSA (nesteroidní 

protizánětlivé léky) objevila kopřivka, akutní rýma nebo došlo k rozvoji průduškového astmatu

při vředové chorobě žaludku a střev

při průduškovém astmatu

při krvácivých stavech

při závažném onemocnění jater nebo ledvin

před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením

v těhotenství (ve třetí třetině těhotenství)

při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ACYLPYRIN + C je třeba:

pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině 

těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře). 

pokud užíváte jiné léky a obsahem kyseliny askorbové (vitamínu C) 

pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo nosní polypy

při onemocnění jater nebo ledvin

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vhodnosti užívání ACYLPYRINU 

+ C s lékařem. 

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné 

infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny

acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, 

který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci 

nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. 

Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu 

energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled do prázdna, nebo naopak podrážděné a 

agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého 

vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u 

žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Před použitím ACYLPYRINU + C informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které 

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 

předpisu. Pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou (ASA) pravidelně, poraďte se se svým 

lékařem dřív, než začnete užívat jakýkoliv jiný lék (včetně léků, které nejsou na lékařský 

předpis).

ACYLPYRIN + C se nesmí užívat současně se sulfonamidy, protože může dojít k poškození 

ledvin. Současné užívání ACYLPYRINU + C s přípravky ovlivňujícími srážení krve (např. 

warfarin) zvyšuje riziko možného krvácení.

Současné užívání přípravku a jiných léků proti bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo

nesteroidní protizánětlivé léky) může způsobit krvácení do žaludku a střev. 

 

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinek současně užívaných perorálních antidiabetik a 

metotrexátu používaného při léčbě nádorových onemocnění nebo některých zánětlivých 

onemocnění kloubů.

Současné užívání ACYLPYRINu + C s léky na odvodnění a proti vysokému krevnímu tlaku

(diuretika a ACE inhibitory) může způsobit závažné poškození ledvin. Účinek léčby může být 

také ovlivněn pokud se ACYLPYRIN + C užívá současně s léky k léčbě dny (probenecid) a při 

léčbě nepřijetí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus).

Kyselina ascorbová obsažená v přípravku zvyšuje vstřebávání penicilinu ze střeva.

Užívání ACYLPYRINU + C s jídlem a pitím

ACYLPYRIN + C se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.

Těhotenství a kojení

Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

ACYLPYRIN + C se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství 

může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.

ACYLPYRIN + C se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek 

se však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ACYLPYRIN + C

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 

poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek obsahuje 10,713 mmol (= 246,4 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u 

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné dávce, tj. v podstatě je bez 

draslíku.

 

3. JAK SE ACYLPYRIN + C UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí a mladiství od 16 let 1 tabletu v jednotlivé dávce. 

Dávku je možné opakovat podle potřeby ve 4-hodinových intervalech. Maximální denní dávka je 

6 tablet.

Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav

zhorší, případně se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o

dalším užívání ACYLPYRINu + C se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte 

přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého 

onemocnění. 

Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. 

Dávkování vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINu + C, než jste měl(a), 

nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

 

Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. 

Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi 

až bezvědomím.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i ACYLPYRIN + C u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání ACYLPYRINu + C se u vás mohou vyskytnout zažívací obtíže, např. pálení žáhy, 

nevolnost, zvracení.

Někdy vznikne krvácení nebo proděravění žaludečního nebo duodenálního vředu. Zvýšené riziko 

je hlavně u pacientů s anamnézou vředové choroby, alkoholiků a starších pacientů.

Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce. Pokud se u vás objeví kopřivka, otok, rýma

nebo dušnost, nebo při zvýšené tvorbě modřin a černé stolici (jedná se o projevy zvýšené 

krvácivosti) přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Zřídka, hlavně při užití vyšších dávek přípravku, může dojít k poškození ledvin nebo k poruchám 

acidobazické rovnováhy.

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním je vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to

prosím svému lékaři.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN + C UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před 

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN + C obsahuje

Léčivé látky:

Acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 320 mg a

Acidum ascorbicum (vitamín C) 200 mg v 1 šumivé tabletě

 

Pomocné látky:

kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, draselná sůl 

acesulfamu, kyselina fumarová

Jak ACYLPYRIN + C vypadá a co obsahuje toto balení

ACYLPYRIN + C jsou téměř bílé, mramorové, kulaté, ploché tablety se skosenými hranami a 

drsným povrchem. 

Balení obsahuje 12 šumivých tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

27.10.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594002959784
SUKL: 0084255
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Šumivé tablety a granule
Dodavatel na trh: Herbacos Recordati
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení
Výrobce: HERBACOS-BOFARMA, S.R.O., PARDUBICE

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím