Pilulka Auto

Ambrosan 15 mg/ 5 ml Sirup perorální sirup 1 x 100 ml/ 300 mg

Ambrosan 15mg/5ml Sirup por.sir.1x100ml/300mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 94 Kč Skladem 1-5 ks

Ambrosan 15 mg/ 5 ml Sirup perorální sirup 1 x 100 ml/ 300 mg si přes nás též můžete rezervovat v 21 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Ambrosan 15 mg/ 5 ml Sirup perorální sirup 1 x 100 ml/ 300 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 19:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Ambrosan 15mg/5ml Sirup por.sir.1x100ml/300mg

Pro léčbu vlhkého kašle a pro podporu odkašlávání. Banánovo - jahodová příchuť. Pro děti od narození.

AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP 1X100ML/300MG Sirup

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ambrosan 15 mg/5 ml sirup

sirup

ambroxoli hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ambrosan 15 mg/5 ml 

sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Ambrosan 15 mg/5 ml sirup a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívat

3. Jak se Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Ambrosan 15 mg/5 ml sirup uchovávat

6. Další informace

1. CO JE AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup patří do skupiny mukolytik (tj. léků 

rozpouštějících hlen). Ambrosan 15 mg/5 ml sirup se užívá při akutních a chronických onemocněních 

dýchacích cest spojených s tvorbou nadměrně viskózního hlenu, například astma bronchiale, 

bronchitida, bronchiektázie. K podpoře mukolytického působení při zánětlivých stavech v dutině nosní 

a v oblasti hltanu. Přípravek není určen k léčbě suchého kašle.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 5 let k usnadnění 

vykašlávání při akutních onemocněních dýchacích cest jako jsou: chřipka, akutní zánět průdušek, 

průdušnice nebo hrtanu. 

Pacienti trpící chronickým zánětem průdušek, průdušnice, hrtanu nebo průdušinek, průduškovým 

astmatem, rozedmou plic, bronchiektázií (rozšířením průdušek) mohou přípravek užívat jen na základě 

lékařského doporučení.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMBROSAN 15 MG/5 ML 

SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Ambrosan 15 mg/5 ml sirup

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol, bromhexin nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz bod 6).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup je zapotřebí

Při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu by měl být přípravek podáván 

s velkou opatrností.

Při těžkém onemocnění ledvin nebo jater je potřeba upravit dávkování (přípravek se užívá 

v delších časových intervalech nebo v nižších dávkách). O užívání přípravku se proto poraďte 

s lékařem.

Pokud trpíte vředovou chorobou zažívacího ústrojí (žaludeční vředy, dvanáctníkové vředy), 

můžete přípravek užívat pouze na základě doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Antitusika (přípravky tlumící kašel) a Ambrosan 15 mg/5 ml sirup se mohou navzájem nepříznivě 

ovlivňovat. Vyhněte se současnému užívání těchto léků, pokud Váš lékař nerozhodne jinak. Ambrosan 

15 mg/5 ml sirup podporuje průnik některých antibiotik (např. amoxycillin, cefuroxim, erythromycin, 

doxycyklin) do bronchiálního sekretu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

Pokud jste těhotná nebo kojíte, můžete přípravek užívat pouze na základě doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není prokázáno, že by mohla být narušena Vaše schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup

Přípravek obsahuje sorbitol (1,2 g sorbitolu v 5 ml). Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje 

jedna dávka 0,6-2,4 g sorbitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 

svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 

3. JAK SE AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ambrosan 15 mg/5 ml sirup přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo 

podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Ambrosan 15 mg/5 ml sirup jinak, doporučené 

 

dávkování je následující:

Pro dospělé a děti nad 12 let je pro první 2-3 dny léčby doporučená dávka třikrát denně 10 ml sirupu, 

další dny podáváme dvakrát denně 10 ml sirupu nebo třikrát denně 5 ml sirupu.

Děti ve věku 5-12 let: 5 ml dvakrát až třikrát denně.

Děti ve věku 2-5 let: 2,5 ml třikrát denně.

Děti do dvou let: 2,5 ml dvakrát denně.

 

Pacienti s onemocněním ledvin nebo jater:

Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, poraďte se se svým lékařem, než začnete Ambrosan 15

mg/5 ml sirup užívat. Váš lékař může považovat za nutné snížit dávkování nebo Vám podle stavu 

Vašeho onemocnění může doporučit, abyste tablety užívali méně často. Přípravek užívejte po jídle s velkým množstvím tekutiny. Zvýšený příjem tekutin během léčby 

podporuje mukolytické účinky léku - snadnější vykašlávání hlenu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Obvyklá délka léčby u onemocnění, u nichž je možné Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívat nebo 

podávat dítěti bez porady s lékařem, je 7 až 10 dnů. Bez doporučení lékaře proto přípravek neužívejte 

ani nepodávejte dítěti delší dobu.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže máte pocit, že je Ambrosan 15 mg/5 ml sirup buď příliš 

silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup, než jste měl(a)

Možné příznaky předávkování jsou pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo jiné poruchy zažívání. 

Pokud máte podezření na předávkování, kontaktujte lékaře.

V případě předávkování je nutné vyvolat u pacienta zvracení ještě před příjezdem lékařské pomoci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup

Užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou 

dávku. Hrozilo by předávkování.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ambrosan 15 mg/5 ml sirup nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte ihned užívat Ambrosan 15 mg/5 ml sirup zavolejte svému lékaři, zdravotní službě nebo na 

pohotovost do nejbližší nemocnice, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků.

otoky rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla, způsobující obtíže s polykáním nebo dýcháním,

mdloba nebo malátnost.

Toto jsou velmi vážné nežádoucí účinky. Pokud pocítíte některý z výše jmenovaných příznaků, máte 

možná alergickou reakci na jednu nebo více složek přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup.

kopřivka

Toto je také příznak alergické reakce. Přestaňte ihned užívat Ambrosan 15 mg/5 ml sirup a zeptejte se 

lékaře na další léčbu. Navštivte svého lékaře ihned, pokud je vyrážka silná a objeví se po celém těle.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, slabost, průjem, pocit na zvracení, zažívací 

potíže, zácpa. Toto jsou obvykle mírné nežádoucí účinky a málokdy vyžadují přerušení léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

 

5. JAK AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 

světlem.

Přípravek nepoužívejte déle než 2 týdny po prvním otevření.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ambrosan 15 mg/5 ml sirup obsahuje

Léčivá látka: ambroxoli hydrochloridum 300 mg ve 100 ml sirupu (odpovídá ambroxoli 

hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu).

Pomocné látky: dihydrát citronanu sodného, natrium-benzoát, banánové aroma 270650, jahodové

aroma 22754, natrium-cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, povidon, sorbitol a čištěná voda.

Jak Ambrosan 15 mg/5 ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: nažloutlý, čirý, sladký sirup.

 

Balení:

Hnědá skleněná lahvička, Al šroubovací uzávěr s vložkou, odměrka z plastické hmoty, krabička

Velikost balení: 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

9900 Körmend, Mátyás király u. 65.

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

30.6.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8595026494206
SUKL: 0169211
Značka: AMBROSAN
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: PRO.MED.CS
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: vlhký kašel a špatné odkašlávání
Výrobce: Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 19:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím