Pilulka Auto

Ascorutin tablety potažené 50 5 z 5 1

Ascorutin tbl.obd.50

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 57 Kč Skladem > 5 ks

Ascorutin tbl.obd.50 si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Ascorutin tablety potažené 50 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Ascorutin tbl.obd.50

K léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu. Při častém krvácení z nosu.

 

ASCORUTIN
(Rutosidum / acidum ascorbicum)
 
Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci, protoţe obsahuje pro vás důleţité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ascorutin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ascorutin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ascorutin užívat
3. Jak se Ascorutin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ascorutin uchovávat
6. Další informace
 
1. CO JE ASCORUTIN A K ČEMU SE POUŢÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: látky stabilizující kapiláry, flavonoidy
Přípravek se používá k léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu, 
hlavně při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu, při chorobné krvácivosti na cévním 
podkladě, k ovlivnění místních příznaků krvácení při diabetické retinopatii (změny na sítnici při 
cukrovce), při zvýšeném počtu červených krvinek, při zánětu střeva s tvorbou vředů. 
Ascorutin je složený přípravek, jehož obě účinné látky - rutosid a kyselina askorbová - upravují zvýšenou 
lámavost a propustnost krevních vlásečnic.2/4
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE ASCORUTIN UŢÍVAT
Neuţívejte Ascorutin pokud: 
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku Ascorutinu; 
- jste těhotná nebo kojíte.
Pokud si nejste jisti, zda začít Ascorutin užívat, poraďte se se svým lékařem. 
Zvláštní opatrnosti při pouţití Ascorutinu je zapotřebí
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů se 
zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi.
U pacientů s deficitem glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (vada metabolismu cukrů) může v ojedinělých případech 
dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk), i velmi závažné. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Kyselina askorbová zvyšuje 
vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího traktu. Při vysokých dávkách může 
ovlivnit účinnost antikoagulační terapie, ovlivňuje resorpci vitamínu B12. Opatrnosti je třeba při 
současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých 
bakteriálních infekcích).
Uţívání Ascorutinu s jídlem a pitím
Ascorutin můžete užívat s jídlem či nalačno.
Těhotenství a kojení
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat.
Přípravek není určen k léčbě kojících žen.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důleţité informace o některých sloţkách Ascorutinu
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, domluvte se se 
svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.
 
3. JAK SE ASCORUTIN UŢÍVÁ
Vždy užívejte Ascorutin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí 1 - 2 tablety 3-krát denně, děti od 3 let 1 - 2 tablety denně.
Jestliţe jste uţil(a) více Ascorutinu, neţ jste měl(a)
Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný 
průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází k zvýšenému 
vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů. 
Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliţe jste zapomněla(a) uţít Ascorutin
Zapomenete-li užít tabletu (tablety) Ascorutin, neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte 
v užívání příští pravidelnou dávkou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliţe jste přestal(a) uţívat Ascorutin
Délka léčby závisí na charakteru onemocnění. Pokud nedojde ke zlepšení vašeho zdravotního stavu do 7. dne léčby, poraďte se s ošetřujícím lékařem. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. MOŢNÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ascorutin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně (tj. u méně než 0,1% 
pacientů). Může se vyskytnout:
Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s deficitem glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy), reakce 
přecitlivělosti, nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění jícnové a žaludeční sliznice, kožní 
alergické reakce, vyrážka, astmatický záchvat (u alergických pacientů), přítomnost cukru v moči, zvýšené 
vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. 
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) 
může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému 
srážení šťavelanů v ledvinách.
Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
 
5. JAK ASCORUTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Ascorutin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vzdušnou vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Ascorutin obsahuje
Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované 
tabletě.
Pomocnými látkami jsou citronan sodný, monohydrát laktózy, bramborový škrob, hydrogenovaný 
ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, Sepifilm 752.
Jak Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru.
 
Balení obsahuje 50 potahovaných tablet. 
 
Drţitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.4.2006

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Hana Martinkova, 2014-10-01 22:19:56

  Klasicky doplnek stravy k uleve pri krecovych zilach a ruznych krvacivych projevech. Doporucila mi gynekolozka pri krvaceni mimo cyklus, skvele zabral, oproti jinym preparatum je i cenove vice nez prijatelny

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8584005121400
SUKL: 0096303
Značka: Ascorutin
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: srdce a cévy
Výrobce: Zentiva, a.s., Praha

Hodnocení 5 z 5

 • Hana Martinkova, 2014-10-01 22:19:56

  Klasicky doplnek stravy k uleve pri krecovych zilach a ruznych krvacivych projevech. Doporucila mi gynekolozka pri krvaceni mimo cyklus, skvele zabral, oproti jinym preparatum je i cenove vice nez prijatelny

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím