Pilulka Auto

Dettol 0.2 % Antiseptický sprej dermální sprej roztok 1 x 100 ml 5 z 5 2

Dettol 0.2% Antiseptický sprej drm.spr.sol.1x100ml

Režim výdeje: Vyhrazené HVLP

Cena: 109 Kč 89 Kč Skladem > 5 ks

Dettol 0.2 % Antiseptický sprej dermální sprej roztok 1 x 100 ml si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Dettol 0.2 % Antiseptický sprej dermální sprej roztok 1 x 100 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Běhounská, Brno - Město, Běhounská 15

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Dettol 0.2% Antiseptický sprej drm.spr.sol.1x100ml

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. 

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ

benzalconii chloridum

kožní sprej, roztok

POUZE K VNĚJŠÍMU PODÁNÍ

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid 0,2 g/100 ml jako léčivou látku a 

propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dettol 0,2 % 

antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dettol 0,2 % antiseptický 

sprej používat 

3. Jak se přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a 

k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Tento přípravek není určen ke 

zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.

Nesmí se používat na rozsáhlé a těžké rány a je určen pouze k příležitostnému, místnímu a 

krátkodobému používání. Smí se používat pouze jednou za 24 hodin.

Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

- u dětí mladších 12 měsíců;

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli 

další složku přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;

- není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Věnujte zvláštní pozornost a vyhněte se použití přípravku Dettol 0,2 % antiseptický 

 

sprej:

- okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech; v případě náhodného kontaktu s očima 

vypláchněte oči velkým množstvím studené vody;

- nevdechujte;

- pouze k vnějšímu podání;

- u velkých poranění pokrývajících více než 5 % plochy těla (odhaduje se, že 5 % 

odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Používání přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání 

jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu 

s jinými léky.

 

Těhotenství a kojení:

Není pravděpodobné, že by používání během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými 

účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.

Používání na prsech se v období kojení se nedoporučuje, aby nedošlo k požití přípravku 

kojencem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo 

kojení tento přípravek užívat.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVÁ

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by 

Vám lékař dal jiné pokyny. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem.

Pouze k vnějšímu podání.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda není narušena páska kolem uzávěru. Při prvním 

použití nebo po dlouhém období nepoužívání může být nezbytné rozprašovač aktivovat tím, 

že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že na poraněné 

místo bude nanesena kompletní dávka.

U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) 

pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění 

přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón. 

 

U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před 

použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze 

jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit. 

V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný 

tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované přípravkem Dettol 0,2 % 

antiseptický sprej nepoužívejte.

Přípravek lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen 

k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až

5 dní.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo jakékoli obavy 

ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej způsobovat 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po místním čištění drobných ran byly hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se 

u méně než 1 z 10 000 pacientů), které zahrnují svědění kůže, vyrážky, podráždění, pálení, 

otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako 

je rozpraskání kůže. V případě výskytu takovýchto reakcí, prosím, přestaňte přípravek 

používat a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem. Trpíte-li ekzémem, může jej použití 

přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků přetrvává nebo se vyskytne v závažné míře nebo

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, 

uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 

uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:

- Léčivou látkou je benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml.

 

- Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatrium-

edetátu, čištěná voda.

 

Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. 

Dodává se v lahvičkách o objemu 100 ml s rozprašovačem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (UK) Ltd

Slough

Berkshire

Velká Británie

Výrobce: 

Reckitt Benckiser

Dansom Lane

Hull

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 

 

o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Palác Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.5.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Iveta Láznická, 2017-09-18 14:48:10

  super, neštípe

  5 z 5

 • Hana Malá, 2014-04-15 11:56:04

  S malymi detmi je nutnost mit ho porad s sebou.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 5000158067394
SUKL: 0138352
Značka: DETTOL
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Sprej
Dodavatel na trh: Reckitt Benckiser
Režim výdeje: Vyhrazené HVLP
Výrobce: RECKITT BENCKISER (UK) LTD., SWINDON, WILTSHIRE

Hodnocení 5 z 5

 • Iveta Láznická, 2017-09-18 14:48:10

  super, neštípe

  5 z 5

 • Hana Malá, 2014-04-15 11:56:04

  S malymi detmi je nutnost mit ho porad s sebou.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím