Doporučujeme

Endiaron tablety potažené 20 x 250 mg 4 z 5 4

Endiaron tbl.obd.20x250mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Endiaron tablety potažené 20 x 250 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G.M. 33/27 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2 1027/2

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Endiaron tbl.obd.20x250mg

Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší tělesné hmotnosti než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty.

 

E N D I A R O N
potahované tablety
cloroxinum
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento lék je dostupný i bez lékařského předpisu. Přesto jej prosím používejte dle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2-3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
 
1. Co je přípravek ENDIARON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENDIARON užívat
3. Jak se přípravek ENDIARON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ENDIARON uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek ENDIARON a k čemu se používá
Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší tělesné hmotnosti než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENDIARON užívat
 
Neužívejte přípravek ENDIARON
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) cloroxin nebo na kteroukoli další složku přípravku ENDIARON.
- při těžších chorobách jater a ledvin.
- v těhotenství ani při kojení.
Endiaron není určen pro děti o nižší tělesné hmotnosti než 40 kg.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENDIARON je zapotřebí
pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu používejte přípravek Endiaron pouze na doporučení lékaře 
 
Během léčby Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít -slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poradˇte o vhodnosti současného užívání Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.
 
Užívání přípravku ENDIARON s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyly ověřena, proto se nedoporučuje podávat Endiaron v těhotenství a při kojení.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Endiaron nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku ENDIARON
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 
3. Jak se přípravek ENDIARON užívá
 
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.
 
Délka léčby je obvykle 2 3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7 10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.
 
V případě, že obtíže neustupují po 2 - 3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ENDIARON než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENDIARON
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
4. Možné nežádoucí účinky
 
Podobně jako všechny ostatní léky, může mít i přípravek ENDIARON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se vzácně mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek ENDIARON uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek ENDIARON neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
 
Co přípravek ENDIARON obsahuje
Léčivá látka: Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetylškrob, makrogol 6000, makrogol 300, potahová soustava Opasrpay M-1-6181 žlutá
 
Jak přípravek ENDIARON vypadá a co obsahuje toto balení
ENDIARONVelikost balení: 20 potahovaných tablet
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva,k.s., Praha, Česká republika
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
3.2. 2010
Logo Zentiva

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Jiří Chmelka, 2016-10-20 20:33:49

  Super společník

  5 z 5

 • věra bednářová, 2016-10-06 19:17:58

  skvělý a za super cenu

  5 z 5

 • Dagmar Babilonová, 2015-03-22 13:42:50

  Výborný pomocník hlavně na dovolené :)

  5 z 5

 • Libor Doležal, 2014-05-10 11:56:03

  Funguje spolehlive. Vozim sebou na cesty.

  2 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594739019942
SUKL: 0002818
Značka: ENDIARON
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: zácpa/průjem
Výrobce: Zentiva, a.s., Praha

Hodnocení 4 z 5

 • Jiří Chmelka, 2016-10-20 20:33:49

  Super společník

  5 z 5

 • věra bednářová, 2016-10-06 19:17:58

  skvělý a za super cenu

  5 z 5

 • Dagmar Babilonová, 2015-03-22 13:42:50

  Výborný pomocník hlavně na dovolené :)

  5 z 5

 • Libor Doležal, 2014-05-10 11:56:03

  Funguje spolehlive. Vozim sebou na cesty.

  2 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím