Endiaron 250mg potahované tablety 20ks

Endiaron 250mg potahované tablety 20ks

Tento produkt není momentálně dostupný, zjišťujeme informace od dodavatele

Doporučujeme vám tyto podobné produkty

Podívejte se také na zboží v podobných kategoriích

4.70
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje
5
(9)
4
3
2
(1)
1
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje
4.70
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje
5
(9)
4
3
2
(1)
1
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje

E N D I A R O N
potahované tablety
cloroxinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento lék je dostupný i bez lékařského předpisu. Přesto jej prosím používejte dle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2-3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ENDIARON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENDIARON užívat
3. Jak se přípravek ENDIARON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ENDIARON uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek ENDIARON a k čemu se používá
Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší tělesné hmotnosti než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENDIARON užívat
Neužívejte přípravek ENDIARON
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) cloroxin nebo na kteroukoli další složku přípravku ENDIARON.
- při těžších chorobách jater a ledvin.
- v těhotenství ani při kojení.
Endiaron není určen pro děti o nižší tělesné hmotnosti než 40 kg.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENDIARON je zapotřebí
pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu používejte přípravek Endiaron pouze na doporučení lékaře
Během léčby Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít -slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poradˇte o vhodnosti současného užívání Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.
Užívání přípravku ENDIARON s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyly ověřena, proto se nedoporučuje podávat Endiaron v těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Endiaron nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku ENDIARON
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek ENDIARON užívá
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.
Délka léčby je obvykle 2 3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7 10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.
V případě, že obtíže neustupují po 2 - 3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ENDIARON než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENDIARON
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny ostatní léky, může mít i přípravek ENDIARON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se vzácně mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek ENDIARON uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek ENDIARON neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek ENDIARON obsahuje
Léčivá látka: Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetylškrob, makrogol 6000, makrogol 300, potahová soustava Opasrpay M-1-6181 žlutá
Jak přípravek ENDIARON vypadá a co obsahuje toto balení
ENDIARONVelikost balení: 20 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva,k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.2. 2010
Logo Zentiva

Vyzkoušejte také ostatní výrobky značky Endiaron, které uvidíte v kategoriích Trávicí soustava, Průjem a Léky. Výrobek zrecenzovalo 10 zákazníků a 90 % ho doporučuje. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Průjem.

EAN: 8594739019942
Značka: Endiaron
SUKL kód: 0002818
ATC: A07AX
Farmakoterapeutická skupina: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva
Cesta podání: Perorálně - polyká se
Forma: Tableta
Pro: Pro děti Pouze pro ženy Pouze pro muže
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Originální název: Endiaron tbl.obd.20x250mg
Ke stažení: Čtěte pozorně příbalovou informaci zde
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení
4.70
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje
5
(9)
4
3
2
(1)
1
Zákazník doporučuje 90 % zákazníků doporučuje

Hodnocení produktu

{{ comment.name }}
Ověřený nákup
Heureka recenze
Neověřená recenze
{{ comment.updatedAt }}
Varianta {{ comment.productSellingName }}
Varianta {{ comment.productSellingName }}
Zákazník doporučuje Zákazník doporučuje
Zákazník nedoporučuje Zákazník nedoporučuje

{{ pros }}

{{ cons }}

Užitečné?
Ověřování recenzí
Příbalovou informaci můžete stáhnout zde
EAN: 8594739019942
Značka: Endiaron
SUKL kód: 0002818
ATC: A07AX
Farmakoterapeutická skupina: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva
Cesta podání: Perorálně - polyká se
Forma: Tableta
Pro: Pro děti Pouze pro ženy Pouze pro muže
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Originální název: Endiaron tbl.obd.20x250mg
Ke stažení: Čtěte pozorně příbalovou informaci zde
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení

Diskuze k produktu Endiaron 250mg potahované tablety 20ks

Přestat sledovat diskuzi + Sledovat diskuzi
Nejnovější Nejstarší Nejužitečnější
{{ post.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
{{ post.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, post.user.totalAnswers) }}
{{ post.user.points }}
{{ translate('Points', null, post.user.points) }}
{{ post.createdAt }}
|
Upozornit na odpověď: {{ frequency.title }}
Sledovat odpovědi

{{ word }}
{{ post.title }}

{{ word }}
{{ post.text }}
{{ answer.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
Odborník
{{ answer.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, answer.user.totalAnswers) }}
{{ answer.user.points }}
{{ translate('Points', null, answer.user.points) }}
{{ answer.date }}
{{ word }}
{{ answer.text }}
Užitečné?
|

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se Bohužel jsme nic nenašli. Můžete se ale zeptat sami

Potřebujete poradit?
Neváhejte a položte dotaz.